Oppisopimus

Opsopankki – oppisopimuksella ammattilaiseksi

ajaa ruohoa
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän.

Oppisopimuksella opiskeleva kouluttautuu ammattiin tehden samalla töitä, saaden palkkaa ja kerryttäen työkokemusta. Oppisopimuksella voi opiskella ensimmäisen ammatin, vaihtaa alaa, suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Eli voidaan suorittaa koko toisen asteen ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa tai jopa tutkinnon osaa pienempi osatutkinto.  

hitsaa

Työnantajalle

Oppisopimuksella saat täsmäkoulutettua osaajan juuri sinun tarpeisiisi.

Työnantajan tulee tarjota työtä vähintään 25h/vko. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi oppilaitoksessa opiskelua on yleensä 1- 4pv/kk.

Opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaukseen ja näyttöjen arviointiin on saatavilla lyhyt koulutus.

Työnantajalle tulee maksettavaksi vain palkkakulut. Työllistämiseen on saatavilla erilaisia tukia. Työnantaja saa koulutuskorvausta 50-150 €/kk. Työllistettäessä työttömän työnhakijan on mahdollisuus saada palkkatukea vähintään 30% palkkakuluista. Äänekosken kaupunki tarjoaa työnantajille ns. "Äänekoski-lisän": oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan.

tapetoi

Työnhakija

Oppisopimuksella saat osaamista, jota pääset heti toteuttamaan käytännössä oikeassa työympäristössä.

Opiskelusta suurin osa tai jopa koko opinnot tapahtuvat työpaikalla.  Oppilaitoksessa opiskelua on yleensä 1- 4pv/kk. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja työstä maksetaan tes:n mukaista palkkaa.

Oppisopimus on opiskelijalle ilmaista. Jos palkkaa ei makseta oppilaitospäiviltä, opiskelijalle maksetaan 15€/ päivä sekä perheavustusta 17€/päivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotias huolettava lapsi

Kaikille maksetaan matkakorvausta, kun yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä, sekä majoituskorvausta 8€/yö jos opiskelija yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella opiskelujen vuoksi.

Kuntatyönantaja

Äänekosken kaupungin työllisyysyksikön määrärahat mahdollistavat 80 henkilön yhtäaikaisen työllistämisen palkkatuella kaupungin yksiköihin. 

Työnhakijan kanssa tehdään enintään 8 kk:n määräaikainen työsopimus. Palkkatukijakson ajalle on mahdollista yksikön resursseista riippuen solmia oppisopimus 1-2 tutkinnonosan suorittamiseksi. Palkkatukityösuhteen aikana ei ole mahdollista suorittaa kokonaista tutkintoa eikä yksiköllä ole velvoitetta työllistää oppisopimusopiskelijaa jakson päättyessä.

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa työajan on oltava vähintään 25h/vko ja palkan alan TES:n mukainen, palkkatuen määrä ja kesto on työnhakijakohtainen. Palkkatukityössä työaika on vähintään 31h/vko

Opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaukseen ja näyttöjen arviointiin on saatavilla lyhyt koulutus.

Oppisopimus osatutkintopaikan ilmoittamislomake

hitsaa

Lisätietoja:

Opsopankki -hanke
Hankepäällikkö 
Maarit Polmio
040 614 9954
maarit.polmio@aanekoski.fi

Opsopankki on ESR-rahoitteinen ja Äänekosken hallinnoima hanke (1.9.2020-31.8.2023), jonka tavoitteena on rakentaa Äänekoskelle oppisopimustyöpankki, joka edistää oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä alueella. Hankkeessa rakennetaan kokonaisiin tutkintoihin johtavia oppisopimuspolkuja, joissa tutkinnon alkuvaiheessa työskennellään kaupungin yksikössä tai välityömarkkinatoimijoiden palveluksessa ja tutkinto viedään loppuun avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat äänekoskelaiset työnhakijat, joilla on osaamisvajetta tai muu tarve kouluttautua sekä Äänekosken työssäkäyntialueella toimivat työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osatutkinnon suorittamismahdollisuuden oppisopimuksella.

Työ ja yrittäminen