Velvoitetyöllistäminen Äänekoskella

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava yli 57-vuotiaille palkkatuettua työtä tai muuta työllistymistä edistävää palvelua. Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. 

Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tai Äänekosken työllisyyspalvelut tiedustelevat työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Lisätietoa:

Työllisyyspalveluiden neuvonta työnhakijoille puh. 040 757 1653
Puhelinpalvelu avoinna ma-pe klo 9-15 (huom. poikkeavat aukioloajat juhlapyhien yhteydessä)
Sähköposti: tyollisyys@aanekoski.fi

Työnhakijapalvelut