Alkulankadun itäpuolen asemakaavan muutos (Suolahti)

Suolahden keskustasta länteen noin kilometrin etäisyydellä sijaitseva Alkulankadun, Äänekoskentien ja rautatien rajaama alue. Tavoitteena on päivittää vanhentunut ja monelta osin toteutumaton asemakaava ajantasalle. Suunnittelualueen rajauksen täsmennyttyä (ent. pienialaisempi Pölkinkadun asemakaavan muutos) suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa vuonna 2019.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Palautelomake


Muokattu 19.8.2020