Hirvaskankaan itäosan asemakaava, 992 25/9

Asemakaavan tarkoituksena on tarkistaa alueen kaavamerkintöjen sisältöä siten, että aluetta voidaan jatkossa kehittää entistä monipuolisempana hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana työpaikka-alueena, jossa erityisesti logistiikkatoiminnat ovat mahdollisia. Tavoitteena on myös tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitusten sekä korttelialueiden rakennusoikeuksien ajanmukaisuus. Lisäksi tarkastellaan yritysalueenlaajenemisen mahdollisuudet suunnittelualueen eteläosassa.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 
Kaavaluonnos nähtävillä 15.5. - 14.6.2019
Kaavaluonnos II nähtävillä 28.5. - 28.6.2021
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kh 11.3.2024
Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 20.3. - 19.4.2024

Kaavaehdotusaineisto

Lomake muistutuksen antamiseen


Menneet vaiheet

Kaavaluonnos II

Vireillä olevat kaavat