Puruntien yritystonttien asemakaavan muutos, 992 25/8

Kyseessä on Hirvaskankaan asemakaavan muutoshankkeesta omaksi asemakaavan muutoshankkeeksi irrotettu korttelia 1501 ja katualueita koskeva vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. Kaavan tavoitteena on työstää korttelin käyttötarkoitusmerkintää mahdollistaen kortteliin liikerakentamisen ohella myös muunlaisen yritystoiminnan.

Hirvaskankaan alueella yritystonteille on kysyntää, mistä johtuen Äänekosken kaupunki on nähnyt tarpeelliseksi erottaa hankkeen vireillä olevasta laajemmasta asemakaavahankkeesta, joka on ollut aiemmin luonnoksena nähtävillä vuonna 2019. Korttelin 1501 osalta tarkoituksena on jatkaa luonnoksena nähtävillä olleen ratkaisun tarkastelua, mikä mahdollistaa korttelin 1501 osalta mahdollisen tonttien myynnin nopeammassa aikataulussa, kuin varsinaisen Hirvaskankaan asemakaavan muutoshankkeen aikataulussa olisi ollut mahdollista. 

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta >>
Päätös kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 8.3.2021
Asemakaavan luonnos nähtävillä 10.3.2021 - 22.3.2021
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 4.12.2023 § 453
Kaavan hyväksyminen, kaupunginvaltuusto 15.4.2024 §9
Voimaantulo 5.6.2024

Vaiheet Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutoksen yhteydessä:
Päätös vireilletulosta 1.10.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 15.5.2019 - 14.6.2019

Voimaantullut kaava-aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus 


Menneet vaiheet

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 17.1.2024 - 16.2.2024

Kaavaluonnoksen aineisto

Vireillä olevat kaavat