Karhunlähteen pohjoisosan asemakaavan muutos,
992 16/1

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Kelhostenkujan ja Römminkadun kulmauksessa sijaitsevan rakentamattoman asuinpientalojen ja yleisten rakennusten (APY) tontin käyttötarkoituksen muuttamista työpaikkatoimintoihin sekä yhdistämistä viereiseen työpaikkatonttiin. Tarve muutokselle on lähtenyt yksityisen tahon kiinnostuksesta laajentaa alueella sijaitsevaa olemassa olevaa työpaikka-aluetta.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 6.6.2022 >>
Vireilletulo 22.6.2022
Kaavaluonnosaineisto ja vireilletuloaineisto nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022 
Kaavaehdotusaineisto ja tonttijako nähtävillä 31.1.2024 - 1.3.202
Kaavan hyväksyminen, kaupunginvaltuusto 15.4.2024 §9
Voimaantulo 5.6.2024

Voimaantullut kaava-aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus 

Menneet vaiheet

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijako, nähtävillä 31.1.2024 - 1.3.2024

 

Kaavaluonnosaineisto ja vireilletuloaineisto, nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022

Vireillä olevat kaavat