Hiskinmäen asemakaava, 992 15/6

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Board Oyj:n aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle asemakaavassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Kaavamuutoksessa tarkistetaan lisäksi alueen nykyiset asemakaavamerkinnät.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 19.8.2019
Kaavaluonnos nähtävillä 12.2.- 11.3.2020 
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 6.6.2022 >>

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022

Lomake muistutuksen antamiseen kaavassa

Aiemmat kaavavaiheet

Vireilletulovaiheen aineisto

Vireilletulo kh 19.8.2019 §
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävillä 12.2. - 11.3.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Luontoselvitys
Liite 4 Rautatieasemaselvitys
Liite 5 Äänekoskentien liittymätarkastelut
Kaupunginhallitus 20.1.2020 §

Vireillä olevat kaavat