Korttelin 407 osan asemakaavan muutos, 992 4/59

Karhunlähteen kaupunginosan itäpuolella noin kilometrin etäisyydellä Äänekosken keskustasta sijaitseva alue. Kaavatyön tavoitteena on saattaa ajantasalle vanhentunut asemakaava. Suunnittelu käynnistetään vuonna 2023.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Kaupunginhallitus 4.6.2012 § 165
Kaavoitushankkeen keskeyttäminen. kaupunginhallitus 15.1.2024

Vireillä olevat kaavat