Koulumäen yhtenäiskoulun ympäristön asemakaavan muutos,
992 4/60

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle osin vanhentunut asemakaava sekä yhtenäistää alueen asemakaavamerkintöjä ja rakennusoikeuden määrää.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille saattamisesta, kaupunginhallitus 20.01.2020 § 3
Vireilletulokuulutus 29.1.2020
Päätös kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 6.6.2022
Kaavaluonnos nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022
Päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 5.2.2024
Kaavan hyväksyminen, kaupunginvaltuusto 15.4.2024 §9
Voimaantulo 5.6.2024

Voimaantullut kaava-aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus 


Menneet vaiheet 

Vireilletulovaiheen materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnosaineisto, ollut nähtävillä 22.6.2022 - 12.8.2022

Kaavaehdotusaineisto ja tonttijaot, nähtävillä 14.2. - 15.3.2024

Vireillä olevat kaavat