Mämmensalmi IV asemakaava, 992 9/13

Mämmensalmen niemen asemakaavoittamaton metsäinen alue, joka on osoitettu asuinpientalojen reservialueeksi Äänekoski 2030 osayleiskaavassa. Suunnittelun käynnistäminen ei ole toistaiseksi ajankohtaista, sillä kaupungilla on pientalotonttireserviä riittävästi lähivuosien tarpeisiin.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 23.11.2009
Kaavoitushankkeen keskeyttäminen, kaupunginhallitus 15.1.2024

Vireilletulon materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Vireillä olevat kaavat