Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus

Hankkeessa on tavoitteena muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa sekä laajentaa teollisuusaluetta ja lisätä rakennusoikeuden määrää vastaamaan tulevaisuuden kasvutavoitteita ja toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Kasvutavoitteiden myötä kaavassa tulee ratkaistavaksi turvalliset liikennejärjestelyt kantatiellä 69 (Suonenjoentie), yhdystiellä 642 (Äänekoskentie) sekä rataverkolla. Kaavatyön tavoitteena on alikulkuyhteyksien parantaminen kantatien 69 ali, jolloin tavaraliikenteelle tarkoitetun junaradan tasoristeys kantatiellä 69 voitaisiin poistaa ja ratayhteys päättää kantatien eteläpuolelle. Tarvittavat alikulkumahdollisuudet ja kevyen liikenteen yhteydet tarkastellaan kaavoituksen yhteydessä. Asemakaavahanke tulee vireille Valtra Oy Ab:n aloitteesta.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan vireille saattamisesta, kaupunginhallitus 17.6. § 167
Vireilletulokuulutus 31.7.2024
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.8. - 31.8.2024

Vireilletuloaineisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtävilläolo 5.8. - 31.8.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Lomake palautteen antamiseen

 


Vireillä olevat kaavat