Häränvirranpuiston asemakaavan muutos, 992 6/19

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Mämmensalmentien varressa toteutumatta jääneiden kerrostalotonttien ja lähipalvelujen tontin sekä lähellä satamaa toteutumatta jääneen koulun tontin käyttötarkoitukset. Voimassa olevassa asemakaavassa kerrostalorakentamiseen varatut alueet ovat maastonmuodoiltaan haastavia kerrostalorakentamista ajatellen. Vuonna 2017 hyväksytyssä Äänekoski 2030 osayleiskaavassa toteutumatta jääneiden kerrostalo- ja palvelujen korttelialueet on esitetty muutettavan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi sekä lähivirkistysalueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus tarkistaa Häränvirranpuiston ympäristössä katualueiden varauksia sekä päivittää vanhentuneet kaava-merkinnät ja -määräykset ajantasalle.
Kaavahankeen valmistelun yhteydessä on kaavahankkeelle nostettu uusi tavoite edellisten rinnalle. Suunnittelualueen toteutumatonta koulun tonttia on käytetty vuosien saatossa veneiden avoimeen säilytykseen ja vuonna 2021 alueelle on rakennettu myös venehalli. Esille nousseen tarpeen huomioimiseksi on kaavavalmistelun yhteydessä nostettu uutena tavoitteena tarkastella sataman läheisen alueen osoittamista satamatoimintaa tukeviin ja satama-aluetta kehittäviin toimintoihin.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019
Kaupunginhallituksen 28.3.2022 päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>

Kaavaluonnosaineisto, nähtävilläolo 13.4. - 13.5.2022

 Lomake mielipiteen antamiseen

Vireilletuloaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vireillä olevat kaavat