Laajalahden rannan asemakaava

Kaavahankkeen tarkoituksena on selvittää Rahastajantien eteläpuolelle Kuhnamon rantaan sijoittuvan alueen käyttöä monipuoliseen ja vetovoimaiseen asuinrakentamiseen. Alue kuuluu osaksi Kotakennään alueen kehittämissuunnitelmaa.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallitus 23.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2020

Muokattu 12.10.2020