Henttalanmäen asemakaava

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta ja . Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.Lisäksi tavoitteena on suunnitella alueelle toimivat liikenneratkaisut. 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle on tehty luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alueella.

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymä, jonka luokitus on muu kulttuuriperintökohde. Tämä huomioidaan kaavan laadinnassa ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 15.6.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 9.6.2021 - 9.7.2021

Kaavaluonnosaineisto

Lomake mielipiteen antamiseen 

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.

Yleisötilaisuus järjestetään 22.6.2021 kello 17.00 alkaen. Yleisötilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus esittää kaavahankkeeseen liittyviä kysymyksiä, ajatuksia ja mielipiteitä Äänekosken kaupungille, kaavan laatijana toimivalle Ramboll Finland Oy:lle sekä Metsä Fibre Oy:lle. 

Tilaisuus pidetään kaupungintalon valtuustosalissa (Hallintokatu 4, 1. kerros). Lisäksi osallistuminen on mahdollista etänä. Ohjeet ja linkki tilaisuuteen löytyvät 16.6.2021 lähtien tältä verkkosivulta. Linkin saa myös pyydettäessä suoraan omaan sähköpostiin. Pyynnöt osoitteeseen carita.kosonen@aanekoski.fi

Ohjeet ja osallistumislinkki yleisötilaisuuteen etänä 22.6.2021 kello 17.00 alkaen

Kaavahankkeen yleisötilaisuus järjestetään paikan päällä osallistuville Äänekosken kaupungin valtuustosalissa sekä etänä osallistuville Teams-kokouksena.

Ohjeet Teams-kokoukseen osallistuville

 Linkki Teams-kokoukseen (Linkki tulossa maanataina 21.6.2021)


Vireilletulovaiheen aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muokattu 15.6.2021