Mämmen osayleiskaava II

Vireille tulevan kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella koko Mämmen yleiskaavoitettua aluetta kokonaisuutena päivittäen tarkastelujen pohjalta alueen maankäyttöä erityisesti rakentamisen alueiden osalta. Mämmen alueen päivittämistä valtatien kehittämisen näkökulmasta Kevätlahdentien-Liimattalantie välillä tehtiin vuonna 2021 voimaan tulleessa kaavassa Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä.

Suunnittelualueen maanomistajien omia maankäytöllisiä tavoitteita tiedusteltiin kirjeitse keväällä 2022.

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallituksen päätös 7.3.2022 §60 kaavan käynnistämisestä ja vireille saattamisesta >>
Vireilletulo 13.4.2022

Vireilletuloaineisto, nähtävillä 13.4.2022 - 13.5.2022

Lomake palautteen antamiseen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyselylomake suunnittelualueen maanomistajille

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lähtöaineistoa

 Alueella voimassa olevat osayleiskaavat

Osayleiskaavojen karttayhdistelmä
Muokattu 29.6.2022