Häränvirranpuiston asemakaavan muutos

Markkamäen omakotitaloalueen ja Äänekosken sataman väliin sijoittuva alue, jossa on jäänyt toteutumatta mm. voimassa olevan asemakaavan tehokas kerrostalorakentaminen sekä koulun tontti. Suunnittelun tarkoitus on tutkia alueen soveltuminen pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja lähivirkistysalueeksi Äänekoski 2030 osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelu käynnistetään vuonna 2022.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

 

Muokattu 22.11.2021