Hirvaskankaan itäosan asemakaava

Asemakaavan tarkoituksena on tarkistaaalueen kaavamerkintöjen sisältöä siten, että aluetta voidaan jatkossa kehittää entistä monipuolisempanahyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana työpaikka-alueena, jossa erityisesti logistiikkatoiminnatovat mahdollisia. Tavoitteena on myös tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitustensekä korttelialueiden rakennusoikeuksien ajanmukaisuus. Lisäksi tarkastellaan yritysalueenlaajenemisen mahdollisuudet suunnittelualueen eteläosassa.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>

Kaavaluonnos nähtävillä 15.5. - 14.6.2019
Kaavaluonnos II nähtävillä 28.5. - 28.6.2021

Kaavaluonnos II

Lomake mielipiteen antamiseen

Muokattu 18.5.2021