Paatelan Portin asemakaava, 992 38/6

Paatelan kanavan ja sillan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee matkailutoimintaa palveleva kahvilarakennus. Rakennuksessa sijaitsee Paatelan portti -niminen ravintola. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet.

Alueen ympäristössä on käynnissä myös ELY-keskuksen tiesuunnittelu >> 

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan vireilletulosta, Kaupunginhallitus 21.6.2021
Vireilletulokuulutus 23.6.2021
Vireilletuloaineisto (OAS) nähtävillä 23.6.-23.7.2021
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 310, päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta
Luonnosaineisto nähtävillä 13.10.2021 - 12.11.2021
Kaupunginhallitus 21.8.2023, päätös ehdotuksen nähtäville asettamisesta >>
Kaavaehdotus nähtävillä 30.8. - 29.9.2023
Kaupunginhallitus 6.11.2023, hyväksymisvaihe >>

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.11.2023 (71§).

Hyväksymisaineisto

Edelliset vaiheet

Kaavaehdotusaineisto, nähtävillä 30.8. - 29.9.2023

 Lomake muistutuksen antamiseen

Luonnosvaiheen aineisto, nähtävillä 13.10.2021 - 12.11.2021

Vireilletulovaiheen aineisto, nähtävillä 23.6. - 23.7.2021

Vireillä olevat kaavat