Suolahden taajaman maantiealueiden asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa maantiealueet katualueiksi asemakaavoitetuilla alueilla Äänekoskentien alittavan Vaneritehtaankadun risteyksestä itään päin ja Sumiaistentiellä välillä Äänekoskentie-Keiteleentie. 

Kaavan vaiheet

  • Päätös kaavan käynnistämisestä ja vireille saatamisesta, kaupunginhallitus 21.11.2022 §313
  • Kaavan vireilletulo 14.12.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 15.12.2022 - 27.1.2023
  • Päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 3.4.2023 § 82
  • Luonnos nähtävillä 26.4. -26.5.2023
  • Ehdotus nähtävillä 28.6. - 4.8.2023
  • Kaupunginhallituksen käsittely 18.09.2023
  • Kaupunginvaltuusto, kaavan hyväksyminen 25.09.2023 §55 >>

Ehdotusvaiheen aineisto, nähtävillä 28.6. - 4.8.2023

Palautelomake

 Aiemmat vaiheet

 Luonnosvaiheen aineisto, nähtävillä 26.4. - 26.5.2023

Vireilletuloaineisto, OAS nähtävillä 15.12.2022 - 27.1.2023

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat