Paatelan yritysalueen asemakaava (Suolahti)

Alueen asemakaavamuutokselle on tarve, sillä alueen nykyinen maankäyttö ja alueelle muodostetut tontit eivät kaikilta osiltaan vastaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavamuutos on ajankohtainen, sillä alueella on umpeutumassa kiinteistöjen vuokrasopimuksia. Vuokrasopimusalueet eivät yksiselitteisesti vastaa voimassa olevan asemakaavan rajauksia tai nykyistä maanomistusta: vuokra-alueeseen voi kuulua jopa yleisen tien aluetta.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä pyritään täsmentämään asemakaavan rajausten ja kiinteistörajojen yhteneväisyyttä. Lisäksi kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan asemakaavan osittainen kumoaminen (esim. tonttiin kuuluva liikennealueen osa) sekä käyttötarkoitusmerkintöjen väljentämisen tarkoituksenmukaisuus: voitaisiinko tonteille sallia nykyistä asemakaavaa monipuolisempia toimintoja.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä selvitetään myös suunnittelualueen luontoarvot rakentamattoman alueen osalta.

Suunnittelutyö käynnistyy vuonna 2020.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaupunginhallitus 31.8.2020
Päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta, kaupunginhallitus 7.2.2022 § 25 >>
Luonnonvaiheen nähtävilläolo 16.2. - 18.3.2022

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 16.2. - 18.3.2022

Lomake mielipiteen antamiseen kaavaluonnoksesta

Kaavan vireilletuloa koskeva aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Muokattu 15.2.2022