Äänekosken päästöt ovat vähentyneet parissa vuodessa tonnilla

ilmakuva

Äänekoskelaisten kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla

Äänekosken kaupunki on selvittänyt asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Äänekoski pärjäsi mittauksissa hyvin verrattuna muihin kuntiin. Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,19 t CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalentti) asukasta kohden.
kaavio

– Äänekosken kulutuksen päästöt ovat parin vuoden aikana vähentyneet tonnilla, mutta se johtunee suurimmaksi osaksi rakentamisen hiipumisesta tässä taloudellisessa tilanteessa, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen arvioi.

Hankkeeseen osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 8,48 t CO2-ekv, joka vastaa karkeasti 1,5 kertaa maapallon ympäri ajoa henkilöautolla.

Edellisellä laskentakerralla äänekoskelaisten kulutuksen päästöt olivat 9,19 t CO2-ekv.

Laskennassa kasvihuonekaasuista ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Päästöjen yksikkö hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) kuvaa näiden kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua lämmitysvaikutusta.

Äänekoski on päästövähennysten mittaamisen edelläkävijä

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Äänekosken lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa.

– Äänekoskella on laskettu kulutuksen päästöjä tällä Kulma-mallilla kerran aikaisemmin pari vuotta sitten. Silloin olimme suomalaisten kuntien edelläkävijänä mukana laskemassa näitä kulutuksia, Liimatainen kertoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään arvioimaan kaikki äänekoskelaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, huolimatta siitä missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

Laskentamallia on nyt tarkennettu entisestään, kun rakentamisen päästöihin sisällytettiin mm. uusien katujen ja teiden sekä siltojen rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Laskennassa tarkasteltiin uutena myös mökkeilyn ja mökkeilijöiden vaikutuksia kulutuksen päästöihin.

– Tällä toisella laskentakerralla saimme kattavammin tietoa mm. rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta. Mielenkiintoista on se, että nyt myös mökkeilyn vaikutukset ovat nyt mukana, Liimatainen sanoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksesta aiheutuvat päästöt on jaettu viidelle sektorille (katso kaavio). Äänekoskella päästöt sektoreittain vuonna 2022 olivat:

 • Energiankulutus: 2,0 t CO2-ekv per asukas
 • Liikkuminen: 1,8 t CO2-ekv per asukas
 • Rakentaminen: 0,7 t CO2-ekv per asukas
 • Ruoka: 2,0 t CO2-ekv per asukas
 • Tavarat ja palvelut: 1,6 t CO2-ekv per asukas

Kuntien vaikutusmahdollisuudet kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kuten ilmastotyöhön muutenkin ovat merkittävät, joten jatkuvalle seurantatiedolle on ehdottomasti tarvetta. Äänekosken kaupunki haluaa olla mukana jatkossakin kehittämässä kulutusperusteisten päästöjen laskentaa.

Kulma-hanke on toteutettu yhdessä Sitowise Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kulma-raportti 2023: Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (pdf)

Äänekosken kaupungin Kestävän elämän opas asukkaille

Kulma-hankkeen tiedote 4.5.2023 (Sitowise Oy)

Uutinen julkaistu , muokattu 4.5.2023 klo 14:55

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023