Sydän-Suomen jätelautakunta tiedottaa:

Biojätteen omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus

Kompostijätettä.
Velvollisuus biojätteen käsittelyyn koskee kaikkia kiinteistöjä. 

Biojäte tulee joko kerätä jäteyhtiön toimesta tyhjennettävään biojäteastiaan tai kompostoida biojäte omatoimisesti kiinteistöllä. Komposti voi myös olla kahden lähinaapurin yhteinen. Biojätettä ei voi kuljettaa vapaa-ajankiinteistöltä vakituiselle asunnolle, jollei se sijaitse vapaa-ajankiinteistön läheisyydessä (500 m). Biojätettä ei tule laittaa energiaksi menevän sekajätteen sekaan.

Jätehuoltoviranomaisen on ylläpidettävä kompostoivista kiinteistöistä rekisteriä.

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen Sydän-Suomen jätelautakunta on jätelain (646/2011) velvoittamana ylläpidettävä rekisteriä kiinteistöistä, jotka omatoimisesti kompostoivat biojätteet. Jätelain § 40 mukaisesti jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle:

 • Ilmoitus tulee tehdä jokaisesta kiinteistöstä erikseen.
 • Ilmoitus tulee tehdä 2 kk sisällä kompostoinnin aloittamisesta.
 • Jos on tehnyt ilmoituksen ennen vuotta 2023, tulee se tehdä uudelleen.
 • Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.
 • Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa myös kompostoinnin lopettamisesta (kirjallisesti lomakkeella).

Omatoimisesta kompostoinnista ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle

Kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostointi-ilmoituksella, jonka löytää osoitteesta: www.saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/jatehuollon-lomakkeet/.

Huomioithan lomaketta täyttäessäsi, että kaikki tiedot kompostorista ovat lomakkeella, koska emme voi kirjata puutteellisesti täytettyjä lomakkeita!

Emme voi ottaa ilmoituksia vastaan puhelimessa, joten ethän ruuhkauta asiakaspalveluamme soittamalla! Jätäthän siis kysymyksesikin mielellään sähköpostilla, johon vastaamme mahdollisimman pian. Käsittelemme viestit saapumisjärjestyksessä.

Tiedote 8.2.2024 (pdf)

Lisätietoja:

Sydän-Suomen jätelautakunta
jateinfo@saarijarvi.fi
ma-to klo 12–14 puh. 050 3903 765 / 044 4598 249

Kompostointiohje

Kompostin hoito

Toimiakseen kompostori vaatii hoitoa. Perusvaatimuksina ovat oikea hiili/typpi-suhde, hapen ja kosteuden riittävä saanti. Happea komposti saa kompostorin ilman-/hapenottoaukoista, minkä lisäksi sitä on viikoittain sekoitettava esim. talikolla. Ruokajätteessä on yleensä paljon typpeä. Sen sijaan hiilestä on usein puute, minkä vuoksi kompostoriin on lisättävä seosainetta/kuiviketta aina ruokajätteen lisäämisen yhteydessä. Seosaine estää myös kompostimassan liian kostumisen sekä helpottaa hapen saantia. Hyviä seosaineita ovat hake, puun kuori ja oksasilppu. Kärpästen toukkien ja hajuhaittojen torjuntaan voi käyttää turvetta seosaineen seassa. Turve yksinään on liian hienojakoista kompostoinnin seosaineeksi.

Miten onnistun kompostoinnissa?

 • Kompostorin tulee olla jyrsijäsuojattu ja kannellinen. Lisäksi lämpöeristys on hyvä, muttei pakollinen. Tilavuudeltaan riittävän suuri kompostori on oleellinen, jotta jätteet mahtuvat 
 • Lisää aina biojätteen kanssa riittävästi seosainetta/kuiviketta (20–50 % jätteen määrästä).
 • Hyvää seosainetta ovat hake, puunkuori, oksasilppu tai tähän tarkoitettu kaupallinen valmiste.
 • Sekoita kompostia vähintään 1–2 kertaa/kk. Varsinkin keväällä kompostia voi joutua sekoittamaan useammin, kun talvella mahdollisesti jäätynyt komposti alkaa sulaa.
 • Jälkikompostoi muodostunut multa (ei enää erotettavissa biojätteiden osia) kehikossa tai aumassa 3–6 kk. Tämän jälkeen sinulla on hyvää kasvualustaa puutarhakasveille.

Mahdollisia haasteita kompostoinnissa

 • Jäätyminen: Ei ole vaarallista. Runsas ja ravinteikas jäte pitää kompostin parhaiten toimivana. Jos on pakko, kompostia voi sulatella esim. sijoittamalla kompostoriin kanisterissa kuumaa vettä. Vesi vaihdetaan/kuumennetaan kiehuvaksi muutamana peräkkäisenä päivänä.
 • Kompostin lämpötila ei nouse riittävästi ja kompostoituminen hidastu:
 1. Komposti on liian kuiva, kastele.
 2. Komposti liian tiivis, lisää seosainetta, kääntele biojätteen joukkoon.
 3. Liian vähän ravinteita. Lisää typpipitoista ainetta.
 4. Vettynyt. Seosaineen lisäys, haihdutus, suojaus.
 • Hajua: Syntyy mätänemisen seurauksena. Kun seosainetta käytetään tarpeeksi eikä kompostiin jätetä isoja, tiiviitä jätepaakkuja, hajua ei synny. Hajusta pääsee eroon ainoastaan lisäämällä runsaasti seosainetta ja sekoittamalla kaikki hajupesäkkeet. Joskus liian kuumana käyvä komposti haisee ammoniakille, tämäkin ongelma ratkeaa lisäämällä runsaasti seosainetta.
 • Kärpäsiä: Haju houkuttelee (jätteitä ei peitetty tai komposti liian tiivis). Kärpäsistä pääsee eroon sekoittamalla munat ja toukat syvälle kuumaan kompostiin tai kaatamalla kiehuvaa vettä niiden päälle. Mietoja hyönteismyrkkyjä voi hätätapauksessa käyttää, mutta ne tuhoavat myös hyödyllisiä eliöitä.
 • Muurahaisia: Ei ole mitään haittaa kompostille. Niiden runsas määrä tarkoittaa yleensä sitä, että komposti on liian kuiva – tämä ongelma ratkeaa helposti kastelemalla ja sekoittamalla.
 • Jälkikompostointi: Kompostimassan voi siirtää jälkikypsymään kasalle puutarhan nurkkaan tai kompostikehikkoon, kun massa on multamaista, eikä siinä erotu ruuan kappaleita. Jälkikypsytyskasaa on sekoitettava noin kahdesti vuodessa. Kompostin lopullinen kypsyminen kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Kompostimulta on valmista, kun se on mullan näköistä ja tuoksuista sekä siinä on kompostilieroja.

Näin rakennat kompostorin itse

Voit hankkia tarpeisiin sopivan kompostorin kaupasta tai rakentaa itse.

Kompostorin tulee olla riittävän suuri tilavuudeltaan.Kompostorin tulee olla tiivis.Siinä tulee olla pohja, seinät ja kansi.Sen tulee olla ilmastettu, eli siinä on oltava riittävä määrä ilmareikiä, koska kompostointi on hapellinen prosessi ja muuttuu mätänemiseksi, jollei happea ole riittävästi saatavilla.Puutarhajätteelle suunnitellut kompostorit/kehikot eivät sovellu sellaisenaan elintarvikeperäisen biojätteen kompostointiin.

 1. Kompostointiin ja omiin tarpeisiin sopivan kokoinen astia esim. muovitynnyri. Voit tehdä kompostorin myös laudasta tai tuunata lehtikompostorista. 
 2. Kompostorin kokoa valitessa kannattaa miettiä, mihin omat jätteet mahtuvat, onko kompostoreja useampi jne.
 3. Poraa ilmareikiä pohjaan ja kanteen tai kylkeen. Reikien tulee olla pieniä, jotta jyrsijät eivät pääse niistä kompostoriin. Jos tuunaat lehtikompostorista, tulee ilmareikien kokoon kiinnittää huomioita ja mahdollisesti seinien ja pohjan tiivistäminen on tarpeen. Lehtikompostoreissa ei aina ole pohjaa ja se vaaditaan biojätteen kompostointiin. 
 4. Voit tehdä lämpöeristyksen esim. styroksista tai Finfoamista. 
 5. Suuren kompostorin voit jakaa kahteen osaan, jolloin toinen toimii jälkikompostointiosana toista täytettäessä.

Tärkeää!

 • Tärkeää, että kompostori on suojattu niin, että jyrsijät eivät pääse sen sisälle!
 • Tärkeää, että kompostoria käytetään oikein eli kompostiin laitetaan riittävästi kuiviketta/seosainetta joka täytön yhteydessä ja se sekoitetaan jätteen kanssa! 
 • Keittiökompostorit eli bokashit ovat myös hyväksyttyjä biojätteen käsittelymenetelmiä. Bokashissa biojäte fermentoidaan, jonka jälkeen fermentoitunut biojäte tulee vielä jälkikompostoida suojatussa ja tiiviissä kompostorissa ennen käyttöä.
Kompostista piirros.

Uutinen julkaistu , muokattu 9.2.2024 klo 10:03

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023

Tervetuloa Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestetään ke 20.9.2023 klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan ja mukaan pääsee myös etäyhteyksin!

22.8.2023