Äänekosken kaupungin asukastyytyväisyyskyselyssä tuli parannusta kaikilla osa-alueilla

”Askeleita on otettu eteenpäin”

Tanja Sulin esittelee tuloksia valtuustolle 15.5.2023.
Äänekosken kaupunki toteutti helmikuussa 2023 laajan asukaskyselyn. Jokaisella osa-alueella tuli parannusta viimeksi vuonna 2021 toteutettuun asukaskyselyyn verrattuna. Kerätty tieto on tärkeää Äänekosken kaupungille palvelujen kehittämiseksi.

Asukastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia vajaa 500 kappaletta ja se toteutettiin sähköisenä kyselynä. Vastauksia saatiin hyvin kaikista ikäryhmistä ja joka taajamasta.

– Selvitimme asukkaiden tyytyväisyyttä eri palveluihin, joita kaupunki tuottaa. Vastauksista näkee, että askeleita on otettu eteenpäin ja tulokset ovat hyviä, kehityspäällikkö Tanja Sulin sanoo.

Asukastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan Äänekoskella säännöllisesti. 

– Viime vuonna emme toteuttaneet asukaskyselyä, koska strategiatyöhön liittyvää osallistamista ja kyselyitä oli niin paljon. Vastauksia ei tullut nyt yhtä paljon kuin viime kerralla, mutta muitakin kyselyjä on ollut nyt niin paljon, niin se saattoi osaltaan verottaa vastausmäärää, Sulin sanoo.

Viestinnässä on onnistuttu

Parannusta saatiin jokaisella osa-alueella edelliseen asukaskyselyyn verrattuna. Erityisesti kaupungin aktiivinen ja vaikuttava viestintä sai asukkailta hyvät pisteet. Asukkaiden mielestä kaupungin verkkosivut ja sosiaalinen media ovat tärkeimmät viestintäkanavat, ja niissä kaupunki on onnistunut hyvin. Verkkosivut nousivat nyt ensimmäistä kertaa asukkaiden mielestä tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi ja somen merkitys on kasvanut koko ajan. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin paikallislehtiä.

Myös Äänekosken kaupunkistrategiasta viestimisessä on onnistuttu, sillä Äänekoski-ilmiö oli tuttu yli puolelle vastaajista.

– On hienoa, että kuntalaiset ovat tunnistaneet Äänekoski-ilmiön, sillä aika harva suomalainen kiinnittää huomiota asuinkuntansa kaupunkistrategiaan, Sulin miettii.

Hyvä arki -osiossa listattiin väittämiä, joissa kaikissa oli nousua edelliseen.

– Hyvä arki -väittämissä saman verran nousua tuli kolmessa kohdassa: "Äänekoskella on helppo asua ja elää", "Arjen palvelut ovat helposti saatavilla" sekä "Voin suositella Äänekoskea", Sulin kertoo.

Äänekosken harrastusmahdollisuudet saivat arvosanaksi myös hyvän 3,9.

Asumisen palveluissa erityisesti jätteiden lajittelumahdollisuudet sai hyvän arvion 3,6. Uutena oli myös Äänekosken Kiinteistönhoidon kanssa yhdessä tuotetut palvelut. Niistä sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito saivat jopa yllättävän hyvät arvosanat 3,7.

Päätöksenteko kaupungissa -osiossa ja sen viestinnässä, sekä opetus- ja kasvatuspalveluissa kaikissa osa-alueissa on menty eteenpäin.

Vapaa palaute -kohtaan saatiin yhteensä 136 vastausta, joista suurin osa koski ravintoloita ja tapahtumia, katuja, vuokra-asuntoja ja keskusta-aluetta sekä satamaa ja nuorten palveluja. Kiinteistöhoito sai avoimessa kohdassaan 111 palautetta mm. leikkipuistoista ja talvikunnossapidosta, ja niitä on käyty nyt yhdessä läpi.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset jätettiin nyt pois, koska palvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueiden vastuulle.

Kyselyillä on vaikutusta

Asukastyytyväisyyskyselyillä kerätty tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan kehittää kaupunkia ja sen palveluja asukkaille.

Äänekoskelaisilla on useita tapoja vaikuttaa. Vaaleissa äänestämisen, aloitteiden tekemisen ja asukaskyselyihin vastaamisen lisäksi Äänekoskella voi mm. antaa palautetta kaupungin virallisen palautekanavan aanekoski.fi/palaute kautta, ilmoittaa ilmiöteko tai -idea ilmiö-sivustolla ilmio.aanekoski.fi, vastata ilmiömittarin kuukausittaisiin asukaskyselyihin sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin ja asukkaita osallistaviin tilaisuuksiin.

Miten voin vaikuttaa ja osallistua?

 • Äänestä vaaleissa.
 • Seuraa päätöksentekoa ja keskustele valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.
 • Osallistu tapahtumiin, asukasyhdistyksiin, kyläiltoihin, kyläparlamenttiin ja työpajoihin.
 • Anna palautetta ja tee aloitteita.
 • Vastaa kyselyihin ja lausuntopyyntöihin.
 • Hae avustuksia toimintaan.
 • Asetu ehdolle vaaleissa.
 • Lähde mukaan nuorisovaltuuston toimintaan.

lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tanja Sulin, 050 440 0813, tanja.sulin@aanekoski.fi

Kyselytulosten kooste (pdf)

Uutinen julkaistu , muokattu 23.5.2023 klo 13:54

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.