"Yhteistyössä on voimaa"

Äänekosken kaupunki on mukana kunnostamassa vesistöjään

Äänekosken kaupunki on tällä hetkellä mukana kolmessa vesistöjen kunnostamishankkeessa.
Pusikoitunut maisema.

Konneveden kunnan ja Äänekosken kaupungin yhteinen Pyhäjärven kunnostushanke on alkanut jo vuonna 2018 ja kunnostussuunnitelma valmistui viime vuonna. Pyhäjärvi on arvokas lintuvesi ja Natura-kohde, jonka ongelmana on sen umpeen kasvaminen. Umpeen kasvamisen seurauksena viime vuosina Pyhäjärven lintumäärät ovat vähentyneet. Pyhäjärven kunnostaminen onkin välttämätöntä, jotta alueen uhanalaisia rantalintuja voidaan suojella. Arvokkaat lintuvedet pitää saada parempaan kuntoon.

Tämän vuoden loppuun kestävän kunnostussuunnitelmahankkeen kokonaiskustannus on 12 000 euroa, johon Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt puolet rahoituksesta ja Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan osuudet ovat 3 000 euroa.

– ELY on aloittanut omassa HELMI-hankkeessaan alueella jo toimenpiteitä, kuten pienpetojen pyyntiä ja tänä kesänä lisätään avovesialuetta ruoppaamalla luhta-aluetta. Pyhäjärvellä on ruopattu jo 2000-luvulla ja nyt ELY kunnostaa näitä vanhoista ruoppausmassoista muodostettuja lokkiyhdyskunnan pesimäsaarekkeita. Lokeista hyötyvät nimittäin muutkin niiden lähellä pesivät linnut, kun ne ajavat aika aggressiivisesti esimerkiksi petolintuja pesiltään kauemmaksi, kuvailee Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

– Vaikka ruoppauksella saadaan hyviä tuloksia nopeasti, niin pitkällä aikavälillä on kuitenkin syytä vähentää valuma-alueiden kuormitusta. Valuma-alueita voidaan kunnostaa esimerkiksi tekemällä kosteikkoja, Ahonen kertoo. – Tänä kesänä Konnevesi ja Äänekoski tekevätkin myös valuma-alueen kunnostussuunnitelman. Valuma-alueelta otetaan vesinäytteitä, joista selviää mitkä ojat kuormittavat järveä eniten. Suunnitelman valmistuttua syksyllä haetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle uutta hankerahoitusta.

Pyhäjärvi, umpeenkasvua.

Viime viikolla alueen maanomistajille ja muille kiinnostuneille järjestettiin aiheesta keskusteluilta. Mukana oli peräti 22 vierasta, joiden kanssa käytiin myös lähimaastossa. Konsulttiyhtiö Envineeriltä Lasse Varis ja Janne Nuutinen esittelivät, millaisia kunnostustoimenpiteitä valuma-alueille voidaan ylipäänsä tehdä. Konnevedeltä mukana oli ympäristönsuojelusuunnittelija Anne Kervola ja Äänekoskelta ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Maanomistajille ei kunnostustöistä tule kustannuksia, eikä kenenkään maille tehdä mitään ilman lupaa.

– Maanomistajat suhtautuivat todella myönteisesti mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin ja keskustelu oli vilkasta, Ahonen iloitsee. Maastokäynnillä seuraan liittyi vielä kaksi viirupöllön poikasta.

Ihmisiä istuu kokouksessa.

Pyhäjärven valuma-alueen kunnostussuunnitelman keskusteluiltaan Sumiaisten Rautionmäen köyhyydenkylän kylätaloon osallistui peräti 22 vierasta, joiden kanssa käytiin myös lähimaastossa ja joukkoon liittyi vielä kaksi viirupöllön poikasta. – Maanomistajat suhtautuivat todella myönteisesti mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin ja keskustelu oli vilkasta, Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen iloitsee. Maanomistajille ei kunnostustöistä tule kustannuksia, eikä kenenkään maille tehdä mitään ilman lupaa.

Iso kunnostushanke Sumiaisissa

Äänekosken kaupunki on osarahoittajana mukana myös kahdessa muussa vesistöjen kunnostushankkeissa.

Sumiaisissa SUKIEN-hankkeessa Kuokanniemen rantoja kunnostetaan ja perinnemaisemaa ennallistetaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 884 euroa ja se toteutusaika vuosien 2021-2024 aikana. Puolet rahoituksesta on myöntänyt ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki osallistuu hankkeeseen 5 413 eurolla. Mukana rahoittamassa on myös Äänekosken ev.lut. seurakunta, Sumiaisten kyläyhdistys ja Kärkölän osakaskunta, joka on myös avustuksen saaja ja työn toteuttaja.

Hankkeessa kunnostetaan Kuokanniemen rantoja niittämällä kaislikkoja, poistamalla kasvimassoja ja juuristoja sekä ruoppaamalla. Lisäksi toteutetaan Sumiaisjärven valuma-aluetason kuormitusselvitys, joka toimii pohjana tuleville vesiensuojelutoimenpiteille. Hankkeessa on myös tarkoitus osallistaa asukkaita ja kesäasukkaita ja näin lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

– Kevään aikana on tehty esiselvitystä ja seuraavaksi kesän ja syksyn aikana toteutetaan pienimuotoisia ruoppauksia, uimarannan niittoa ja raivausta, Ahonen kertoo.

Esiselvityshanke Pieni-Hirvasessa

Hirvaskankaalla Pieni-Hirvanen -järvellä on meneillään maanomistajien perustaman yhdistyksen Pieni-Hirvasen hoito ry:n esiselvityshanke. Selvityksen kokonaiskustannus on 4 139 euroa, johon ELY on myöntänyt 60 prosentin avustuksen. Äänekosken kaupunki, Laukaan ja Uuraisten kunta on kukin myöntänyt selvitykseen 413 euroa.

– Pieni-Hirvasesta otetaan kesän aikana näytteitä uomista ja selvitetään virtaamia ja sitä, mistä järvi kuormittuu eniten, Ahonen kuvailee.

– EU:n vaatimusten mukaan kaikkien vesistöjen pitää saavuttaa vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikki vesistöjen eteen tehtävä työ on erittäin tärkeää ja yhteistyössä on voimaa. Äänekosken kaupunki pitää tärkeänä hankkeita, joissa edistetään vesistöjen hyvää tilaa ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä asettamien tilatavoitteiden saavuttamista. Myönnämme rahallista tukea ensisijaisesti hankkeille, joissa toimenpiteet kohdistuvat vesistöihin, joiden tilatavoitetta ei ole vielä saavutettu.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 16.6.2022

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023

Tervetuloa Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestetään ke 20.9.2023 klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan ja mukaan pääsee myös etäyhteyksin!

22.8.2023

Äänekosken lukion urheiluakatemiatoiminnan tarjoamat mahdollisuudet - Tervetuloa Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian iltaan 5.9.2023

Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian valmentajien ja vanhempien ilta järjestetään tiistaina 5.9.2023 klo 18-20 Äänekosken lukion liikuntasalissa. Lukion aulassa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa klo 17.30 alkaen. Paikalle ovat tervetulleita äänekoskelaisten urheiluseurojen edustajat ja valmentajat sekä toisella asteella opiskelevien urheilevien nuorten vanhemmat. Illan tarkoituksena on tuoda esille Äänekosken lukion tarjoamat mahdollisuudet urheiluakatemiatoiminnan kautta tapahtuvaan tavoitteelliseen harjoitteluun ja käydä keskustelua urheiluvalmennukseen liittyvistä asioista.