"Yhteistyössä on voimaa"

Äänekosken kaupunki on mukana kunnostamassa vesistöjään

Äänekosken kaupunki on tällä hetkellä mukana kolmessa vesistöjen kunnostamishankkeessa.
Pusikoitunut maisema.

Konneveden kunnan ja Äänekosken kaupungin yhteinen Pyhäjärven kunnostushanke on alkanut jo vuonna 2018 ja kunnostussuunnitelma valmistui viime vuonna. Pyhäjärvi on arvokas lintuvesi ja Natura-kohde, jonka ongelmana on sen umpeen kasvaminen. Umpeen kasvamisen seurauksena viime vuosina Pyhäjärven lintumäärät ovat vähentyneet. Pyhäjärven kunnostaminen onkin välttämätöntä, jotta alueen uhanalaisia rantalintuja voidaan suojella. Arvokkaat lintuvedet pitää saada parempaan kuntoon.

Tämän vuoden loppuun kestävän kunnostussuunnitelmahankkeen kokonaiskustannus on 12 000 euroa, johon Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt puolet rahoituksesta ja Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan osuudet ovat 3 000 euroa.

– ELY on aloittanut omassa HELMI-hankkeessaan alueella jo toimenpiteitä, kuten pienpetojen pyyntiä ja tänä kesänä lisätään avovesialuetta ruoppaamalla luhta-aluetta. Pyhäjärvellä on ruopattu jo 2000-luvulla ja nyt ELY kunnostaa näitä vanhoista ruoppausmassoista muodostettuja lokkiyhdyskunnan pesimäsaarekkeita. Lokeista hyötyvät nimittäin muutkin niiden lähellä pesivät linnut, kun ne ajavat aika aggressiivisesti esimerkiksi petolintuja pesiltään kauemmaksi, kuvailee Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

– Vaikka ruoppauksella saadaan hyviä tuloksia nopeasti, niin pitkällä aikavälillä on kuitenkin syytä vähentää valuma-alueiden kuormitusta. Valuma-alueita voidaan kunnostaa esimerkiksi tekemällä kosteikkoja, Ahonen kertoo. – Tänä kesänä Konnevesi ja Äänekoski tekevätkin myös valuma-alueen kunnostussuunnitelman. Valuma-alueelta otetaan vesinäytteitä, joista selviää mitkä ojat kuormittavat järveä eniten. Suunnitelman valmistuttua syksyllä haetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle uutta hankerahoitusta.

Pyhäjärvi, umpeenkasvua.

Viime viikolla alueen maanomistajille ja muille kiinnostuneille järjestettiin aiheesta keskusteluilta. Mukana oli peräti 22 vierasta, joiden kanssa käytiin myös lähimaastossa. Konsulttiyhtiö Envineeriltä Lasse Varis ja Janne Nuutinen esittelivät, millaisia kunnostustoimenpiteitä valuma-alueille voidaan ylipäänsä tehdä. Konnevedeltä mukana oli ympäristönsuojelusuunnittelija Anne Kervola ja Äänekoskelta ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Maanomistajille ei kunnostustöistä tule kustannuksia, eikä kenenkään maille tehdä mitään ilman lupaa.

– Maanomistajat suhtautuivat todella myönteisesti mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin ja keskustelu oli vilkasta, Ahonen iloitsee. Maastokäynnillä seuraan liittyi vielä kaksi viirupöllön poikasta.

Ihmisiä istuu kokouksessa.

Pyhäjärven valuma-alueen kunnostussuunnitelman keskusteluiltaan Sumiaisten Rautionmäen köyhyydenkylän kylätaloon osallistui peräti 22 vierasta, joiden kanssa käytiin myös lähimaastossa ja joukkoon liittyi vielä kaksi viirupöllön poikasta. – Maanomistajat suhtautuivat todella myönteisesti mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin ja keskustelu oli vilkasta, Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen iloitsee. Maanomistajille ei kunnostustöistä tule kustannuksia, eikä kenenkään maille tehdä mitään ilman lupaa.

Iso kunnostushanke Sumiaisissa

Äänekosken kaupunki on osarahoittajana mukana myös kahdessa muussa vesistöjen kunnostushankkeissa.

Sumiaisissa SUKIEN-hankkeessa Kuokanniemen rantoja kunnostetaan ja perinnemaisemaa ennallistetaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 884 euroa ja se toteutusaika vuosien 2021-2024 aikana. Puolet rahoituksesta on myöntänyt ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki osallistuu hankkeeseen 5 413 eurolla. Mukana rahoittamassa on myös Äänekosken ev.lut. seurakunta, Sumiaisten kyläyhdistys ja Kärkölän osakaskunta, joka on myös avustuksen saaja ja työn toteuttaja.

Hankkeessa kunnostetaan Kuokanniemen rantoja niittämällä kaislikkoja, poistamalla kasvimassoja ja juuristoja sekä ruoppaamalla. Lisäksi toteutetaan Sumiaisjärven valuma-aluetason kuormitusselvitys, joka toimii pohjana tuleville vesiensuojelutoimenpiteille. Hankkeessa on myös tarkoitus osallistaa asukkaita ja kesäasukkaita ja näin lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

– Kevään aikana on tehty esiselvitystä ja seuraavaksi kesän ja syksyn aikana toteutetaan pienimuotoisia ruoppauksia, uimarannan niittoa ja raivausta, Ahonen kertoo.

Esiselvityshanke Pieni-Hirvasessa

Hirvaskankaalla Pieni-Hirvanen -järvellä on meneillään maanomistajien perustaman yhdistyksen Pieni-Hirvasen hoito ry:n esiselvityshanke. Selvityksen kokonaiskustannus on 4 139 euroa, johon ELY on myöntänyt 60 prosentin avustuksen. Äänekosken kaupunki, Laukaan ja Uuraisten kunta on kukin myöntänyt selvitykseen 413 euroa.

– Pieni-Hirvasesta otetaan kesän aikana näytteitä uomista ja selvitetään virtaamia ja sitä, mistä järvi kuormittuu eniten, Ahonen kuvailee.

– EU:n vaatimusten mukaan kaikkien vesistöjen pitää saavuttaa vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikki vesistöjen eteen tehtävä työ on erittäin tärkeää ja yhteistyössä on voimaa. Äänekosken kaupunki pitää tärkeänä hankkeita, joissa edistetään vesistöjen hyvää tilaa ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä asettamien tilatavoitteiden saavuttamista. Myönnämme rahallista tukea ensisijaisesti hankkeille, joissa toimenpiteet kohdistuvat vesistöihin, joiden tilatavoitetta ei ole vielä saavutettu.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 16.6.2022

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.