Joukkoliikennelautakunta päättää lippuhintojen tarkistuksista 25.4.2024

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 25.4.2024 päättämään Linkki-joukkoliikenteen asioista. 

Esityslistalla on muun muassa joukkoliikennealueen uusien maksuvyöhykkeiden lippuhinnoista päättäminen. Lisäksi lautakunta päättää Äänekoskelle ja Hankasalmelle 3.6. lähtien ajettavan kesäliikenteen 2024 alustavat aikataulut sekä reitit.

Matkalippujen hinnoittelu

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään joukkoliikenteen kausilipputuotteiden hintojen tarkistamista 3.6.2024 alkaen. Muiden lipputuotteiden (arvoliput, kertaliput, vuorokausiliput, lähimaksuliput, mobiililiput) määräytyvät 1.2.2024 voimaan tulleen, nykyisen hinnoittelun kolmen ensimmäisen maksuvyöhykkeen hinnoittelun mukaisina. Hinnoittelumallin valmistelussa on otettu huomioon joukkoliikennelautakunnan 4.4. iltakoulussa antama evästys sekä osakaskuntien virkamiehistä koostuvan Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmän näkemykset ja kannanotot.

Jyväskylän seudullisella viranomaisalueella siirrytään kesäliikenteen käynnistyessä 3.6. uuteen vyöhykemalliin, jossa on kolme maksuvyöhykettä aikaisemman neljän sijaan. Uusi vyöhykemalli selkeyttää systeemiä käyttäjäystävällisempään ja helpommin omaksuttavaan suuntaan. Uudessa vyöhykemallissa kunnat sijoittuvat pääsääntöisesti yhdelle vyöhykkeelle, lukuun ottamatta Jyväskylää, jonka alueella jatkossakin on kolme vyöhykettä.

Lautakunnan arvioitavaksi tuodaan kaksi hinnoitteluvaihtoehtoa, joista vaihtoehtoon 2 sisältyy vielä kolme eri hinnoittelumallia (A, B, C). Ehdotuksena on päättää hinnoittelumalliksi yhdistelmä vaihtoehdoista 1 ja 2C niin, että yhden ja kahden vyöhykkeen matkalippujen hinnoittelun pohjana on vaihtoehdon 2C mukainen hinnoittelu. Koko alueen kattava, kolmen vyöhykkeen lipputuotteiden hinnoittelu puolestaan olisi vaihtoehdon 1 mukainen. Muiden lipputuotteiden (arvo-, mobiili-, lähimaksu- ja kertaliput) hinnoittelu pysyisi 1.2.2024 käyttöönotetun hinnaston kolmen ensimmäisen vyöhykkeen hinnoittelun mukaisena. Hinnoittelumalleihin ja vaihtoehtoihin voi tutustua esityslistan liitteiden avulla osoitteessa https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16512.

Asiakkaiden näkökulmasta Hankasalmen, Petäjäveden ja Äänekosken asiakashinnat kolmen vyöhykkeen lipussa laskevat olennaisesti matkustuksen nykyisestä hintatasosta. Toivakan suunnasta kulkevien asiakkaiden lippuhintoihin tulisi selkeä korotus nykytasoon verrattuna, mutta silti esim. Toivakka–Jyväskylä -yhteysvälillä matkustavien lippuhinnoittelua voidaan pitää edullisena. Toivakan kunta on tähän asti sijoittunut Linkin nykyiselle C-maksuvyöhykkeelle. Uusi vyöhykemalli on Toivakan kannalta haasteellinen, koska kunta sijoittuu siinä jatkossakin C-vyöhykkeelle, mutta kausilipputuotteiden asiakashinnoittelu nousee selkeästi aikaisempaan verrattuna. Esimerkiksi aikuisen 30 vrk:n kausilipun hinta nousisi enimmillään jopa 12 euroa.

Asiakashinnoittelussa on otettava huomioon myös Linkki-alueen ulkopuolelta tuleva ELY:n käyttöoikeussopimus- ja markkinaehtoinen liikenne. Jyväskylän seudullinen viranomainen on tehnyt nousukorvaussopimuksia Linkki-liikenteen ulkopuolisten liikennöitsijöiden kanssa ja maksaa näille nousukorvauksia Linkin Waltti-tuotteilla tehdyistä matkoista. Matkasta tilitettävä korvaus perustuu Waltin vyöhykekohtaisiin hintoihin, joten hinnoittelulla on merkitystä myös tämän liikennetarjonnan säilymiseen. Useamman vyöhykkeen lippuhinnoittelussa korkeampi asiakashinta tarkoittaa suurempaa matkakohtaista nousukorvausta niin käyttöoikeussopimukseen (KOS) perustuvaa kuin markkinaehtoista (ME) liikennettä ajavalle liikennöitsijälle. Pelkästään tämän seikan perusteella vaihtoehdon 1 hinnoittelumallin mukaisesti laskettava nousukorvaus olisi muita vaihtoehtoja parempi.

Hankasalmen ja Äänekosken Linkki-liikenteen kesäaikataulut sekä reitit 3.6.–7.8.2024

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Hankasalmelle ja Äänekoskelle ajettavan Linkki-liikenteen kesän 2024 alustavia aikatauluja. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen eli Linkin toimivalta-alue on vuoden 2024 alusta laajentunut Jyväskylä–Laukaa–Muurame -alueelta MAL-sopimusten mukaisesti Hankasalmelle, Petäjävedelle, Toivakkaan ja Äänekoskelle. Liikenteen järjestämisvastuu siirtyi Jyväskylän seudulliselle viranomaiselle ja liikenteet kilpailutettiin alkuvuodesta 2024. Kummankin kohteen kilpailutukset voitti Koiviston Auto Jyväskylä, joka aloittaa kohteiden liikennöinnin kesäajokauden käynnistyessä 3.6.2024. Kesäkuussa alkava liikennöintisopimus on kolmivuotinen ja sisältää yhden vuoden optiomahdollisuuden.

Liikennetarjontaan ei lähtökohtaisesti ole tulossa muutoksia ja kesällä 2024 on tarkoitus liikennöidä pääosin edelliskesän tapaan. Kuntien heikentyneen taloustilanteen vuoksi suunnitteilla ei ole lisätä Hankasalmen ja Äänekosken liikennettä tulevalle kesälle, eikä tähän tietoon myöskään talvikaudelle 2024–25. Kesän 2024 tarkemmat aikataulusuunnitelmat ja reitit löytyvät aikataululiitteestä.

Muissa toimivalta-alueen uusissa kunnissa toimivalta-aluemuutos ei vaikuta joukkoliikenteen järjestämiseen. Toivakkaan on jo usean vuoden ajan ajettu Jyväskylän seudun Linkki-liikennettä, jonka aikatauluista on päätetty Linkki-paikallisliikenteen aikataulujen yhteydessä. Petäjäveden suuntaan liikennöidään tällä hetkellä markkinaehtoista liikennettä, jossa liikennöitsijät itse päättävät reiteistä, vuoroista ja aikatauluista. Toimivalta-alueen muutoksen vaikutukset ovat merkittävimmät Hankasalmen ja Äänekosken suuntien liikenteissä.

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16512. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätiedot: 

Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 23.4.2024 klo 10:02

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.