Äänekosken kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma etenee

Kohti toimivampia reittejä!

Äänekosken kaupunki on ottanut merkittäviä askeleita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Äänekosken kaupunki on saanut Traficomin 18 000 euron rahoituksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tekemiseen ja kaupunki järjesti keväällä asukaskyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään ohjelman laatimisessa. Hanke on osa Äänekosken kaupungin aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä.

Ohjelmaa laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa

Asukaskyselyyn saatiin 85 vastausta. Suurin osa vastaajien liikkumisesta on autoilupainotteista, mutta kyselyn vastauksissa näkyy, että äänekoskelaiset arvostavat kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia. Vastauksista nousi erityisesti se, että asukkaat valitsevat tietoisesti usein pyörän vaihtoehtona autolle.

Pyöräilyn houkuttelevuutta haittaavat kuitenkin puutteet infrastruktuurissa. Asukkaat antoivat Äänekosken pyöräilyolosuhteille asteikolla 0-4 arvosanan 2, mikä viittaa selkeään kehitystarpeeseen.

– Asukaskyselystä nousi, että äänekoskelaiset ovat aktiivisia liikkujia, mutta olosuhteissa olisi parantamisen varaa. Äänekoskelle halutaan parempia ja turvallisempia kävely- ja pyöräilyreittejä ja kaupungilla on vahva tahtotila edistää sitä, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

– Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja hyödyntää myös asukkaiden näkemyksiä liikkumisen sujuvoittamiseksi. Näin epäkohdat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan kohdentaa oikeanlaisia toimenpiteitä ja niin, että kehittämistoimet vastaavat kaupunkilaisten tarpeita. Toimenpiteet voivat vaihdella yksinkertaisista ja edullisista toimista kalliimpiin väyläparannuksiin, rakennuttaja Jukka Karppinen sanoo.

Kun ohjelma on valmis, Äänekosken kaupungilla on mahdollisuus hakea tukea Traficomilta puolet hankkeiden kustannuksista.

– Yhteistyö asukkaiden, kaupungin ja rahoittajan välillä on avain sujuvampaan ja viihtyisämpään kävelyn ja pyöräilyn arkeen Äänekoskella, Hanna Ahonen sanoo.

Myös luottamushenkilöt on kutsuttu mukaan ohjelman laatimiseen ja heille järjestettiin kevään aikana kysely, jonka vastaukset huomioidaan ohjelmassa.

Viime vuonna Liikuntafoorumin yhteydessä kerättiin asukkaiden kokemuksia kävely- ja pyöräilyreiteistä, ja myös ne vastaukset tullaan hyödyntämään.

Huikeita maisemia ja monttuja

Äänekosken kaupungin väki teki kesäkuun alussa pyöräillen maastokäynnin Äänekoskella ja ryhmä pyöräili yhden iltapäivän aikana 13 kilometrin lenkin tehden huomioita reitin varrelta.

– Äänekosken kävely- ja pyöräilyreitit luonnon ja vesistöjen äärellä ovat todella kauniita, eikä yhtä kauniita reittejä ole kaikissa kaupungeissa. Se on ehdoton Äänekosken rikkaus ja sitä haluamme parantaa jatkossakin ja reittien toimivuutta pitää kehittää, Ahonen sanoo.

Huomioita tehtiin myös epäkohdista, kuten reittien ja asfaltin kunnosta, montuista, liikennemerkeistä, opasteista, pyöräpysäköintimahdollisuuksista ja levähdyspaikkojen penkeistä. Kaupunki huolehtii havaintojen korjaamisesta ja ne huomioidaan edistämisohjelmassa.

Asukkaat voivat ilmoittaa havaintojaan kaupungille palautepalvelun kautta aanekoski.fi/palaute.

Kaupungin ja eri sidosryhmien yhteisessä työpajassa 11.6.2024 käytiin läpi asukaskyselyn tuloksia ja parhaat käytännöt muualta ja pohdittiin, millaisia kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia Äänekoskelle halutaan. Työpajassa oli mukana mm. kaupungin eri toimialojen työntekijöitä, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat.

– Meillä oli todella aktiivinen ja innostunut työpaja, Ahonen kiittää.

Työpajatyöskentelyä jatketaan syyskuussa. Hanke päättyy ja Äänekosken kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Asukaskyselyn arvontavoittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Jukka Karppinen, 040 559 1632, jukka.karppinen@aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 17.6.2024 klo 14:43

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.