Ilmasto ja ympäristö on Keski-Suomen kuntien yhteinen asia

”Äänekoski on ilmastotyön edelläkävijäkunta”

Ryhmätyöskentelyä, hymyileviä ihmisiä pöytäryhmittäin.
– Kuntien ilmastotapaaminen järjestettiin Äänekoskella Keski-Suomen Liiton aloitteesta, koska Äänekosken tekemä ympäristö- ja ilmastotyö on herättänyt kiinnostusta koko maakunnassa. Voimme olla ylpeitä tekemisistämme, koska Äänekoskea pidetään ilmastoasioiden edelläkävijänä, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

Keski-Suomen kuntien yhteinen ilmastotapaaminen järjestettiin Äänekosken kaupungintalolla 17.8.2023. Mukana oli 40 vierasta 16 muusta Keski-Suomen kunnasta. Mukana oli kuntien johtoa ja asiantuntijoita ympäristön, kaavoittamisen, teknisen ja elinvoiman toimialoilta.

– Saimme runsaasti positiivista palautetta siitä, että Äänekoskella on hyvä yhteistyön ja tekemisen meininki, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen toteaa.

Ryhmätyöskentelyä, hymyileviä ihmisiä pöytäryhmittäin.

Ilmastotyö on jalkautettu vahvasti toimialoille

Keski-Suomen kunnat halusivat tutustua Äänekosken kaupungin tekemään ympäristö- ja ilmastotyöhön ja ottaa mallia hyvistä käytänteistä. Äänekoski on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja liittyi ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon.

Äänekosken kaupunkistrategiassa kestävä ympäristö on yksi tärkeimmistä tavoitteista ja ilmasto- ja ympäristönäkökulma on jalkautettu vahvasti jokaisen toimialan tekemiseen. Äänekosken kaupunki tekee myös aktiivista ja vaikuttavaa viestintää tekemistään toimista.

– Äänekoski on ollut suunnitelmallisessa ilmastotyössään edelläkävijä keskisuomalaisten kuntien joukossa. Kuulimme peräti kymmenen eri toimialan esitystä Äänekosken kaupungin ilmastotyöstä. Niissä näkyy, kuinka ilmastotyö Äänekoskella on esimerkillisesti saatu jalkautettua laajasti toimialoille ja se tosiaan läpileikkaa kaupungin organisaatiota, Keski-Suomen liiton aluekehitysasiantuntija Suvi Bayr sanoo.

Bayr painottaa, että yhteistyö sekä kuntien kesken, että kuntien sisällä on tärkeää näin monisyisen ilmiön kuin ilmastonmuutos huomioimiseksi.

– Keski-Suomessa on alkamassa uusia kuntien ilmastohankkeita, joissa on mukana peräti 12 kuntaa. Toivottavasti näiden joukosta löytyy myös lisää HINKU-kuntia Äänekosken ja Viitasaaren jalanjäljissä.

Ihmisiä valtuustosalissa.

Ilmastotyö tuo kustannussäästöjä

Äänekosken kaupunki tekee ja tukee kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Huolehdimme ympäristöstämme niin, että voimme jättää sen tuleville sukupolville parempana.

– Voi helposti syntyä mielikuva, että ympäristötoimi vastaa kaikesta ympäristö- ja ilmastotyöstä, kun oikeasti konkreettinen toiminta tapahtuu meidän kaikilla toimialoillamme osana päivittäistä työtä. Äänekoskella ilmastotyö kuuluu jokaisen työnkuvaan ja se ylittää toimialarajat, Hanna Ahonen kuvailee.

Äänekosken kaupunki tekee ilmasto- ja ympäristötyötä läpileikkaavasti niin johtamisessa, päätöksenteossa, viestinnässä, hankinnoissa, energiaratkaisuissa, maankäytön suunnittelemisessa, rakentamisessa, ympäristösuunnittelussa, opetuksessa, kasvatuksessa, ruokapalveluissa kuin liikuntapalveluissa. Ilmastontyön toteutumista myös seurataan aktiivisesti ja siinä tukena on mm. ympäristö- ja ilmastovahtipalvelu.

– Ympäristö- ja ilmastotyö on tuonut Äänekosken kaupungille kustannussäästöjä, lisäresursseja rahoituksien myötä. Lisäksi se rakentaa kaupungin imagoa, yhteisöllisyyttä ja edistää sidosryhmäyhteistyötä, Ahonen listaa.

Ilmastotapaamisen järjestivät yhdessä Keski-Suomen Liiton Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanke ja Äänekosken kaupungin Elämän kestävä Äänekoski -hanke.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Keski-Suomen Liiton tiedote 18.8.2023

Uutinen julkaistu , muokattu 22.12.2023 klo 12:37

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.