”Energiansäästötavoitteissa olemme hyvin aikataulussa”

Äänekosken kaupunki on mukana kuntien energiasopimuksessa ja liittyi ensimmäisenä Keski-Suomessa Hinku-verkostoon

Äänekosken kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on saavutettavissa, mutta vaatii sitoutunutta työtä paitsi kaupungilta niin myös yrityksiltä ja asukkailta.
ilmakuva

Äänekosken kaupunki on tehnyt hyvää ilmastotyötä vuosien ajan pitkäjänteisesti.

– Olemme edelläkävijöitä, eikä se ole meillä vain tulevan talven juttu. Äänekoskella energiansäästöasiat ovat vahvasti esillä ja mukana kaikessa toiminnassa, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

Äänekoski on liittynyt Kuntien energiantehokkuus -sopimukseen vuonna 2013 ja Hinku-verkostoon vuonna 2019. Molemmat verkostot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Panostamalla ilmastotyöhön saadaan taloudellisia säästöjä, mutta samalla lisätään paikkakunnan hyvinvointia.

Äänekosken kaupunki on lisännyt muun muassa uusiutuvan energian käyttöä.

– Aurinkovoimaloita eli paneeleita pyritään rakentamaan joka vuosi ja ne sijoitetaan rakennusten katoille. Ilmalämpöpumppuja on asennettu sähkölämmityskohteisiin ja muutama iso hallikin on näillä toteutettu, suurin on jopa 2 000 neliötä. Koiviston, Hietaman ja Honkolan koulujen öljylämmitykset on korvattu pellettivoimalaitoksilla, energiainsinööri Juha Saari kertoo.

– Näitä samoja toimenpiteitä voivat kaupunkilaisetkin omissa kodeissaan toteuttaa.

Energiatehokkuus on ilmastoteko

Äänekoski on ollut mukana Kuntien energiatehokkuus -sopimuksessa (KETS) vuodesta 2013 saakka. Nykyinen eli jo toinen sopimus on solmittu Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna 2017 vuoteen 2025 asti. Liittymällä sopimukseen Äänekoski on vapaaehtoisesti sitoutunut vähentämään ja tehostamaan kaikkea energiankulutustaan.

– Sopimuksen solmiminen merkitsee enne kaikkea vastuullisuutta energiankäytössä ja erityisesti kasvihuonekaasuista hiilidioksidin vähentämistä. Energiankäytön hiilidioksidipäästöjä seurataan jatkuvasti CO2 -vuosiraporttien avulla, Hanna Ahonen kertoo.

Liittyvä kunta asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025.

– Laskennallinen energiansäästötavoite vuodelle 2025 on 7,5 prosenttia vuoden 2016 tasosta ja välitavoite vuodelle 2020 oli neljä prosenttia, Saari sanoo.

– Äänekosken kaupungin sopimukseen on kirjattu toimenpiteitä, kuinka tavoitteisiin päästään. Sopimuksessa on toimenpidesuunnitelma ja energiansäästötavoitteet, niiden saavuttamisen seuranta ja tunnistetut riskit tavoitteiden saavuttamisessa. Energiatehokkuus huomioidaan myös esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, kaavoituksessa, liikenteen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Myös uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kiinnitetään huomiota. Yhtenä tavoitteena on, että tänä vuonna 2021 fossiiliset polttoaineet korvattu energiatehokkaammilla muilla ratkaisuilla.

– Kaupungilla ei ole enää missään käytössä öljylämmitystä, kun viimeisestä Hietaman koulustakin se vaihdettiin toiseen lämmitysmuotoon viime vuonna, Saari kertoo.

– Sopimuksen puitteissa olemme hyvin aikataulussa, Saari toteaa tyytyväisenä.

Äänekosken kaupungin oma energiatehokkuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa toimintasuunnitelman toteutumista. Sopimukseen kuuluu myös toteutuneista toimista raportointia. Nyt kun tulevalla lämmityskaudella tehdään lisäsäästötoimenpiteitä, työryhmä kokoontuu useammin.

Koko maassa Energiatehokkuus -sopimukseen liittyneitä yrityksiä on 714, toimipaikkoja 7 136 ja kuntia ja kuntayhtymiä 123. Mukaan liittyneiden tahojen energiankäyttö kattaa lähes 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Sopimukseen sitoutuneet tekevät vuosittain tuhansia energiatehokkuustoimia: vuosina 2017-2020 tehtyjen lähes 15 000 energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen ansiosta vuosittain säästyy energiaa 8,9 TWh. Määrä vastaa yli 444 000 sähkölämmitteisen pientalon koko vuoden energiankulutusta.

Kova hinku vähentää päästöjä

Äänekosken kaupunki liittyi vuonna 2011 ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana Hiilineutraalit kunnat eli Hinku -verkostoon. Verkostoon kuuluvien tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-kunnaksi liittymisellään Äänekoski on halunnut osoittaa, että teollisuuskaupunkikin voi kehittyä kestävästi. Samalla Äänekoski on toiminut suunnannäyttäjänä muille Keski-Suomen kunnille ja kaupungeille.

Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 80 kuntaa ja viisi maakuntaa. Kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja maakuntien lisäksi verkostoon kuuluu ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä ja energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita. Mukaan pääsy edellyttää tiettyjen Hinku-kriteerien täyttymistä.

Pallo eteenpäin!

Äänekosken kaupunki haastaa naapurikunnat Kannonkosken, Konneveden, Laukaan, Saarijärven, Uuraisen, Vesannon ja Viitasaaren liittymään Hinku-verkostoon ja Kuntien energiatehokkuus -sopimukseen (KETS), jos joku kunnista ei ole niissä vielä mukana. Tarttuuko joku naapureista haasteeseen?

Äänekosken kaupunki osallistuu Keski-Suomen Liiton ilmastoviikon viestintäkampanjaan julkaisemalla tiedotesarjan 10.-14.10.2022 Äänekosken kaupungin ilmastoteoista. Äänekosken kaupunki haluaa haastaa myös henkilöstönsä, asukkaat, yritykset ja muut tahot yhteisiin ilmastotalkoisiin. Kestävä ympäristö on myös yksi tärkeimmistä tavoitteista Äänekosken kaupunkistrategiassa.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Energiainsinööri Juha Saari, 040 572 9182, juha.saari@aanekoski.fi

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/hinku

Uutinen julkaistu 10.10.2022

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023

Tervetuloa Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestetään ke 20.9.2023 klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan ja mukaan pääsee myös etäyhteyksin!

22.8.2023

Äänekosken lukion urheiluakatemiatoiminnan tarjoamat mahdollisuudet - Tervetuloa Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian iltaan 5.9.2023

Äänekosken lukion ja Jyväskylän urheiluakatemian valmentajien ja vanhempien ilta järjestetään tiistaina 5.9.2023 klo 18-20 Äänekosken lukion liikuntasalissa. Lukion aulassa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa klo 17.30 alkaen. Paikalle ovat tervetulleita äänekoskelaisten urheiluseurojen edustajat ja valmentajat sekä toisella asteella opiskelevien urheilevien nuorten vanhemmat. Illan tarkoituksena on tuoda esille Äänekosken lukion tarjoamat mahdollisuudet urheiluakatemiatoiminnan kautta tapahtuvaan tavoitteelliseen harjoitteluun ja käydä keskustelua urheiluvalmennukseen liittyvistä asioista.