Äänekosken kaupungin tiedote kompostoinnista

Äänekoskella on pitänyt ennen lakimuutostakin lajitella biojäte pois sekajätteestä

Äänekoskella on ollut jo kauan voimassa jätehuoltomääräykset, joiden mukaisesti kiinteistöllä on lajiteltava biojäte eroon sekajätteestä. Sama lajitteluvelvoite tulee myös 1.1.2023 uudistuneissa jätehuoltomääräyksissä, jotka jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta syksyllä 2022 vahvisti. Myös jätelaki muuttui 19.7.2021 ja biojätteen lajitteluvelvoitteita kiristettiin valtakunnallisesti. Äänekoskella on jo ollut voimassa jo pidemmän aikaa biojätteen lajitteluvelvollisuus, eikä siinä ole tapahtunut muutosta, mutta monet ovat nyt vasta havahtuneet asiaan.

Biojätteen lajittelu eroon sekajätteestä tarkoittaa joko omatoimista kompostointia tai biojätteen erilliskeräykseen liittymistä. Lajitteluvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Kompostirekisteri puhututtaa

Jätelakiin tuli myös jäteviranomaiselle kompostointirekisterin ylläpitovelvoite. Äänekoskella jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on kuitenkin kerännyt näitä tietoja jo ennen lain muuttumista.

Sydän-Suomen jätelautakunnalle tehdään kirjallisesti ilmoitus kompostoinnista tai sen lopettamisesta. Kompostointi-ilmoituksen tekemisestä tulee taas ohje tammikuussa 2023 tulevalla jätelaskulla. 

Mitään korotettuja maksuja ei tule kenellekään tässä kohtaa, eikä vuodenvaihde ei ole mikään määräaika kompostirekisteriin liittyen.

Aika moni Äänekoskella onkin jo myös tehnyt kompostointi-ilmoituksen, koska lomake on ollut käytössä jo niin kauan kuin Äänekoski on ollut mukana Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

Jos viranomainen havaitsee, että biojätteen lajittelu kiinteistöllä ei ole jätehuoltomääräysten mukainen, se huomauttaa asiasta ja antaa ohjeet, miten tulisi toimia. Sydän-Suomen jätelautakunta myös tekee pistokoeluonteisesti kesäisin kompostitarkastuksia ja tarvittaessa huomauttaa asiasta.

Jos kehotuksesta huolimatta ei hoida asiaa kuntoon, voi viranomainen määrätä sekajätteelle lajittelemattoman jätteen hinnan. Tämä kuitenkin konkretisoituu vasta siinä tapauksessa, että ei toimi annettujen viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kompostointi-ilmoitus löytyy täältä

Lisätietoja:

Sydän-Suomen jätelautakunta, vs. jätehuoltoasiamies Maija-Leena Peltoluoto, 044 4598 249, jatelautakunta@saarijarvi.fi

https://saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/sydan-suomen-jatelautakunta/

Uutinen julkaistu 5.1.2023, muokattu 31.1.2023 klo 09:27

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023