Äänekosken kaupungin tiedote kompostoinnista

Äänekoskella on pitänyt ennen lakimuutostakin lajitella biojäte pois sekajätteestä

Äänekoskella on ollut jo kauan voimassa jätehuoltomääräykset, joiden mukaisesti kiinteistöllä on lajiteltava biojäte eroon sekajätteestä. Sama lajitteluvelvoite tulee myös 1.1.2023 uudistuneissa jätehuoltomääräyksissä, jotka jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta syksyllä 2022 vahvisti. Myös jätelaki muuttui 19.7.2021 ja biojätteen lajitteluvelvoitteita kiristettiin valtakunnallisesti. Äänekoskella on jo ollut voimassa jo pidemmän aikaa biojätteen lajitteluvelvollisuus, eikä siinä ole tapahtunut muutosta, mutta monet ovat nyt vasta havahtuneet asiaan.

Biojätteen lajittelu eroon sekajätteestä tarkoittaa joko omatoimista kompostointia tai biojätteen erilliskeräykseen liittymistä. Lajitteluvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Kompostirekisteri puhututtaa

Jätelakiin tuli myös jäteviranomaiselle kompostointirekisterin ylläpitovelvoite. Äänekoskella jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on kuitenkin kerännyt näitä tietoja jo ennen lain muuttumista.

Sydän-Suomen jätelautakunnalle tehdään kirjallisesti ilmoitus kompostoinnista tai sen lopettamisesta. Kompostointi-ilmoituksen tekemisestä tulee taas ohje tammikuussa 2023 tulevalla jätelaskulla. 

Mitään korotettuja maksuja ei tule kenellekään tässä kohtaa, eikä vuodenvaihde ei ole mikään määräaika kompostirekisteriin liittyen.

Aika moni Äänekoskella onkin jo myös tehnyt kompostointi-ilmoituksen, koska lomake on ollut käytössä jo niin kauan kuin Äänekoski on ollut mukana Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

Jos viranomainen havaitsee, että biojätteen lajittelu kiinteistöllä ei ole jätehuoltomääräysten mukainen, se huomauttaa asiasta ja antaa ohjeet, miten tulisi toimia. Sydän-Suomen jätelautakunta myös tekee pistokoeluonteisesti kesäisin kompostitarkastuksia ja tarvittaessa huomauttaa asiasta.

Jos kehotuksesta huolimatta ei hoida asiaa kuntoon, voi viranomainen määrätä sekajätteelle lajittelemattoman jätteen hinnan. Tämä kuitenkin konkretisoituu vasta siinä tapauksessa, että ei toimi annettujen viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kompostointi-ilmoitus löytyy täältä

Lisätietoja:

Sydän-Suomen jätelautakunta, vs. jätehuoltoasiamies Maija-Leena Peltoluoto, 044 4598 249, jatelautakunta@saarijarvi.fi

https://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/jatelautakunta/

Muokattu 5.1.2023