Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Tulppaaneita.
Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Uudistettua asukaskyselyä on tiivistetty aiemmasta, jotta siihen olisi mahdollisimman helppoa vastata. Vastaajien määrä yllättikin iloisesti ja kyselyyn saatiin yli 700 vastausta. Viime vuonna vastauksia saatiin alle 500. Vastauksia saatiin kaikenikäisiltä asukkailta ja kaikista Äänekosken taajamista ja kyliltä. Asukaskysely toteutettiin ainoastaan sähköisellä kyselyllä.

Asukaskyselyssä kartoitettiin jo toista kertaa äänekoskelaisten tyytyväisyyttä palveluihin, joita Äänekosken kaupunki toteuttaa yhteistyössä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n kanssa. Toinen kyselyn osio oli Hyvä arki, jossa arvioitavana oli 12 hyvää arkea kuvastavaa väittämää.

Tilojen siisteys ja ylläpito saa kiitosta

Asukaskyselyssä kartoitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä Äänekosken kaupungin ja Kiinteistönhoito Oy:n yhdessä tuottamiin palveluihin eli: puistot ja leikkipaikat, satamat ja veneily, kaupunkikuva ja yleinen siisteys sekä julkisten tilojen, sisäliikuntapaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito sekä katujen kunnossapito.

Asukkaiden tyytyväisyys yhdessä tuotettuihin palveluihin on hieman parantunut edellisvuodesta.

Parhaan arvosanan 3,8 sai julkisten tilojen sekä sisäliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito (asteikolla 1-5). Heikoimman arvosanan sai katujen kunnossapito arvosanalla 3, joka pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna.

– Äänekosken kaupunki ja Kiinteistönhoito Oy ovat aktiivisesti pyrkineet tehostamaan ja parantamaan yhteistyötä ja palveluja, ja se näkyy nyt asukkaiden vastauksissa. Avoimien vastausten perusteella kehittämiskohteiksi nousi erityisesti pienten leikkipuistojen kunnossapito sekä Äänekosken satama. Niiden osalta kehittämistä jatketaan ja suunnitteilla on EU-rahoitteinen investointihanke satamien infran parantamiseksi. Lisäksi puistosuunnitelmaa päivitetään, kehityspäällikkö Tanja Sulin kertoo.

Äänekoskella on helppo elää ja asua

Hyvä arki -osiossa parhaan arvosanan (4) sai väittämä ”Äänekoskella on kattavat kaupungin järjestämät peruspalvelut, kuten koulut ja kirjastot”. Toiseksi parhaimman arvosanan (3,8) sai väittämät ”Äänekoskella on helppo elää ja asua” sekä ”Äänekoskella on riittävät jätteiden lajittelumahdollisuudet”.

Edellisvuoteen verrattuna kuntalaisten tyytyväisyys oli jonkin verran heikompi kaupungin viihtyisyyden, palvelujen saatavuuden ja tapahtumatoiminnan osalta.

Asukaskyselyn avoimeen vastauskohtaan saatiin 286 vastausta, joista suurin osa on kaupungin kehittämisideoita. Vastauksissa toivottiin mm. erityisesti lapsille ja nuorille lisää tapahtumia, yleiseen siisteyteen liittyviä uudistuksia kuten roskakoreja lisää, nuorille oleskelupaikkaa sekä parempaa julkista liikennettä kylien ja keskustaajaman välillä.

Kaupungin viestintä tavoittaa hyvin

Kyselyn mukaan viestintävälineistä parhaiten asukkaat tavoittaa Äänekosken kaupungin Facebook-sivu sekä kaupungin verkkosivut. Äänekosken kaupungin viestintä koetaan aktiivisena.

– Saimme asukaskyselyllä taas paljon arvokasta tietoa, kiitos siitä kaikille kyselyyn vastanneille! Yhdessä tätä kaupunkia kehitetään ja kyselyssä esiin nousseiden kehittämisehdotusten ja -ideoiden toteuttamista ryhdytään selvittämään. Seuraavaksi asukaskyselyn tuloksia käydään läpi kaupungin viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuvassa strategiatyöryhmässä toukokuussa, Sulin kertoo.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme lahjakorttia paikallisiin liikkeisiin. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö
Tanja Sulin
050 440 0813
tanja.sulin@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 13.5.2024 klo 14:20

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.