Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Tarkastuslautakunta kuuntelee myös nuorten arvokkaita näkemyksiä yhteiseen päätöksentekoon

Kansikuva.
Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

– Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat kunnossa ja arviointikertomus on asiallinen. Tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin vastataan aikataulun mukaisesti syyskuun loppuun mennessä, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

– Tarkastuslautakunta tekee työtä asukkaita varten ja tuo esiin asioita, joita kuntalaisten on tärkeä tietää. Avoimuus, asioista tiedottaminen ja kattava raportointi ovat olennaisia, jotta kuntalaiset pysyvät hyvin tietoisina kaupungin toiminnasta. Lautakuntana meillä on loistava paikka käydä keskustelua ja vuoropuhelua operatiivisen johdon, konserniyhtiöiden ja muiden luottamushenkilöiden kesken, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Leila Lindell sanoo.

Ei nipoteta

– Arviointikertomuksen tarkoituksena on auttaa löytämään reittejä, joita pitkin Äänekosken kaupunki voi uudistua turvallisesti. Ei nipoteta, vaan katsotaan yhdessä tiiminä rohkeasti tulevaisuuteen ja johdetaan tiedolla. Haluammekin kannustaa siihen, että tiedolla johtaminen otetaan hyötykäyttöön niin operatiivisella kuin strategisella puolella, Leila Lindell sanoo.

Arviointikertomus tehtiin nyt yhteisen arvopohjan eli kaupunkistrategian kautta. Strategialle on asetettu tavoitteet ja mittarit. Myös konserniyhtiöille lautakunta laittoi kirjalliset kysymykset siitä, miten näkevät arvojen toteutuneen, missä on onnistuttu ja missä kehitettävää.

– Jotta tämä ”suunnistaminen” onnistuu, valtuusto tarvitsee pohjakartan eli yhteiset arvot. Pohjakartan tekoon tarvitaan yhteistä tahtotilaa poliittiselta sekä operatiiviselta johdolta. Kaikki olivat erinomaisesti paneutuneet asioihin.

Tavoitteet tuovat rotia

Tarkastuslautakunta tuo raportissaan esille myönteisiä havaintoja, kehitettäviä asioita sekä mahdollisia riskejä.  

– Paljon on ollut onnistumisia ja asioita, joissa kaupunki on pärjännyt hyvin. Olemme mukana valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työryhmässä ja saimme mm. Vuoden varhaiskasvatuskunta, Vuoden ympäristötarkastaja ja Vuoden yrittäjyyskasvatus -palkinnot. Myös edellinen arviointikertomus palkittiin, Lindell listaa.

– Uutena asiana otimme nyt nuorisovaltuusto vahvemmin mukaan tarkastuslautakunnan toimintaan. Nuorten raikkaat näkemykset ilahduttavat ja tuovat uutta potkua.

Yhtenä kehittämisehdotuksena tarkastuslautakunta esittää, että nuorisovaltuustoa hyödynnetään enemmän.  

– Tarkastuslautakunnan mukaan kehitettävää on kaupungin, konserniryhmän ja valtuuston välisessä yhteydenpidossa, avoimuudessa ja yhteisissä tavoitteissa. Strategian mittareiden tulee olla hyvin selkeitä ja myös vuositavoitteiden realistisia. Tavoitteet tuovat rotia ja mittareiden tulisi ohjata aidosti toimintaa, Lindell sanoo.

Isoimpana riskinä arviointikertomuksessa nähdään taloudenhallinta ja se, miten kuntaorganisaatio muuttuu joustavasti tämän päivän tarpeisiin. Myös säätiöiden takaukset nähdään riskinä ja konsernivalvontaa tulisi tarkastuslautakunnan mukaan ulottaa myös niihin.

– Riskinä on ylipäätään globaali maailmankehitys. Meidän valtionosuudet tippuvat, niin olisi tärkeää, etteivät verotulot laske. Tarkastuslautakunnan mukaan talouden tasapainottamistoimia on välttämätöntä jatkaa, Lindell sanoo.

Myös koulukiusaaminen on nähty ongelmaksi, ja sen myös nuorisovaltuusto nosti esiin.

Lisätietoja:

Äänekosken tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Leila Lindell
040 356 5899
leila.lindell@aanekoski.fi

Arviointikertomus 2023

Uutinen julkaistu , muokattu 11.6.2024 klo 10:34

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.