Kaavoittamisen iltapäivässä ideoitiin Äänekosken Laajalahden alueen asemakaavaa

Äänekosken kaupungin järjestämässä Kaavoittamisen iltapäivässä keskiviikkona 30.3.2022 suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa Laajalahden asemakaavaa kaupungin omistamille maille.
Kolme ihmistä tutkivat karttaa.

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi ja kaavasuunnittelija Carita Kosonen levittivät kartat pöydille ja niihin sai merkitä tarralapuilla toiveita ja ideoita alueen kehittämiseen.

Tapio Heimonen piti kaavoittamisen iltapäiviä hyvänä tapana ottaa kaupunkilaisia mukaan alueiden suunnitteluun.

– Kaupungin palvelu on tässä suhteessa kyllä parantunut ja asukkaiden mielipide otetaan hyvin huomioon, Tapio Heimonen sanoo.

Myös Panu Tourunen kiitteli tapahtumaa, johon sai vapaamuotoisesti osallistua ja tulla esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan. Tourunen asuu perheineen Laajalahden alueen vieressä ja halusi sen vuoksi tulla mukaan.

– Tämä on tervetullutta kaupunkilaisten kuuntelua. Kaavoittaminen koskee kuitenkin asuinympäristöjä ja ne ovat kaikkien yhteisiä asioita, Tourunen sanoo.

Kartta ja kyviä.

Äänekosken kaupunki panostaa uuden strategian mukaisesti asukkaiden osallistamiseen ja Kaavoittamisen iltapäivät ovat osa sitä. Myös yritysvaikutusten arviointeja tehdään enemmän, myös kaavoitushankkeiden yhteydessä. Niillä pyritään ennakoimaan eri päätösten vaikutuksia yritysten ja työllisyyden näkökulmasta. 

Seuraava Kaavoittamisen iltapäivä järjestetään syksyllä 2022. 

Toiveita ja ideoita esimerkiksi uusista asuinalueista voi esittää jo ennen sitä kaupungin maankäyttöpalveluiden väelle.

Kolme ihmistä kartta pöydällä.

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, 020 632 2035, nina.marjoniemi@aanekoski.fi

Muokattu 31.3.2022