Kuntaliiton tiedote 23.2.2024

TE-palvelut siirtyvät kunnille 

Kunnat saavat vahvistuvien peruspalvelujen myötä lisää työkaluja elinvoiman edistämiseen

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään vuoden 2025 alussa TE-toimistoilta kunnille. Nykyiset TE-toimistot lakkautetaan. Vuoden vaihteessa reilut 4000 työvoimapalveluiden ammattilaista siirtyy liikkeenluovutuksella valtiolta kuntiin tai kuntayhtymiin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaa kunnille samalla myös uuden valtionosuustehtävän. 

– Työvoimapalvelusta tulee ensi vuoden alussa osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Jatkossa saman katon alta löytyvät esimerkiksi kunnan koulutuspalvelujen, elinkeinopalvelujen ja yhdyskuntarakentamisen lisäksi myös työvoimapalvelut, kertoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

– Uudistus tuo kunnille lisää työkaluja työllisyyden edistämiseen ja tuo palvelut lähemmäs kuntalaisia, mikä lisää työvoimapalvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki nämä tekijät yhdessä tukevat työntekijöiden nopeamman työllistymisen tavoitetta sekä edistävät työllisyyden lisäksi koko alueen elinvoimaa, Karhunen jatkaa.

Suomeen muodostuu uudistuksen myötä 45 työllisyysaluetta, jotka vastaavat vuoden 2025 alusta työvoimapalveluiden järjestämisestä hallinnollisesti. Suurin osa alueista järjestää palvelunsa vastuukuntamallilla, neljä kuntaa järjestää palvelunsa itse ja kaksi aluetta kuntayhtymämallilla. Työllisyysalueiden vahvistamisen myötä kaikki kunnat pääsevät etenemään alueellisessa valmistelussa kohti vuoden vaihdetta ja uudistuksen toteutumista. 

– Valmistelun aikataulu on ollut tiukka, mutta valmistelu on edennyt alueilla hyvässä hengessä ja aikataulussa, ja kunnat ovat tehneet hyvää työtä uudistuksen onnistumisen eteen jo tässä vaiheessa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

– Työllisyysalueiden vahvistamisen myötä olemme siirtyneet nyt valtakunnallisesta valmistelusta alueelliseen valmisteluun. Kuntaliitto on vahvasti kuntien tukena valmistelussa. Seuraamme valmistelun etenemistä tiiviissä vuoropuhelussa kuntien kanssa ja tarjoamme kunnille muutostukea uuden, odotetun tehtävän haltuunotossa ja sujuvan siirtymän varmistamisessa, Reina jatkaa.

Hoivakunnasta kohti elinvoimakuntaa

Soteuudistuksen myötä kuntien peruspalvelut ja hallinto muuttuivat merkittävästi vuoden 2023 alussa. Sote-palveluiden jälkeen sivistyspalveluiden rooli korostui kunnissa. Nyt toteutuva uudistus vahvistaa kuntien monipuolisia peruspalveluja entisestään, minkä myötä kuntien mahdollisuudet ja työkalut elinvoiman edistämiseen kasvavat. 

– Palveluja ja henkilöstöä ei ole tarkoitus vain siirtää valtiolta kunnille vaan kehittää työvoimapalveluita entistä vaikuttavammaksi esimerkiksi suuntaamalla ammatillista koulutusta tukemaan paremmin alueen työllisyyttä ja yritysten tarpeita, edistämällä sekä kotoutumisen roolia työllisyyden hoidossa että kuntien roolia osaajien aktiivisessa houkuttelussa, tarvittaessa maan rajojen ulkopuolelta, Kuntaliiton elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen toteaa.

– Kunnilla on hyvät lähtökohdat ottaa uusi lakisääteinen tehtävä vastaan, ja kehittää palveluista entistä kohdennetummat, paikallisten työmarkkinoiden erityispiirteet ja yritysten osaajatarpeet huomioiva kokonaisuus. Uudistuksessa ei ole kyse pelkästään työllisyyden edistämisestä. Elinvoiman edistämisen keinovalikoima kunnissa kasvaa, Huovinen jatkaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Karhunen, minna.karhunen@kuntaliitto.fi, 09 771 2000 Varatoimitusjohtaja Timo Reina, timo.reina@kuntaliitto.fi, 09 771 2700 Elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen, jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi, 09 771 2550.

TE-palvelut 2024 -uudistus Kuntaliiton verkkosivuilla.

Uutinen julkaistu , muokattu 12.3.2024 klo 10:55

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.