Äänekosken kaupungin uudet yhteisöohjaajat ovat nuoria varten

Äänekosken kaupunki palkkasi nuorille suunnatuilla testamenttivaroilla kaksi yhteisöohjaaja Äänekosken ja Suolahden yhtenäiskouluille. 
Kaksi nauravaa ihmistä.

– Työsuhteet ovat nyt määräaikaisia kahdeksi vuodeksi eteenpäin, mutta tavoitteen on, että pesteille saataisiin myöhemmin jatkoa, opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä sanoo.

– Kouluterveyskyselyiden perusteella iso osa lapsista ja nuorista kokevat koulussa ulkopuolisuuden tunnetta. Koulun arki on kiireistä ja usein aikuisilla ei ole riittävästi aikaa pysähtyä keskustelemaan, kohtaamaan oppilaita aidosti. On tärkeää, että oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asioihin, jotka he kokevat koulussa tärkeiksi, Härtsiä toteaa.

Yhteisöohjaajia ei juurikaan ole muiden kaupunkien peruskouluissa, vaikka samanlaista työtä eri nimikkeillä on toki tehty kouluissa jo pitkään, esimerkiksi koulunuorisotyönä.

Nuorilla on aikuisen nälkää

Maaliskuun alussa yhteisöohjaajina Äänekoskella aloittivat Marjut Haapasaari ja Tuomo Laulainen. Molemmat ovat koulutukseltaan sosionomeja ja heillä on vankkaa työkokemusta nuorten kanssa työskentelemisestä.

Suurimman osan työajastaan yhteisöohjaajat ovat yhtenäiskouluilla ja pitävät tarvittaessa teematunteja, luokkien ryhmäytymistehtäviä, yhteistä välituntitekemistä tai auttavat vaikkapa kiusaamis- tai ilmapiiriongelmissa.

– Tärkein työmme on kohdata nuoria. Nuoret ovat tämän työn keskiössä, me olemme heitä varten, Laulainen tiivistää.

– Koetamme lisätä koulujen viihtyvyyttä erilaisin keinoin, Haapasaari kuvailee. – Tavoitteena on myös kaupunkistrategian mukaisesti tarjota nuorille matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä sinne arkeen osallistavaa tekemistä. Nuorten toiveista ammennetaan ja nuoret pääsevät itse vaikuttamaan siihen, mitä heille järjestetään.

– Nuorilla on paljon sellaista aikuisen nälkää. Aikuiset eivät oikein aina ehdi pysähtyä jokaisen nuoren kohdalle. Me yhteisöohjaajina tulemme siinä mukaan ja meillä on aikaa nuoria varten. Meidän työmme lähtee nuorten tarpeista, Laulainen sanoo.

– Nuorilla on ollut ongelmia jo ennen koronaakin, mutta kyllä korona-aika on yleisesti lisännyt nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia, kun ryhmät on pidetty erillään, eikä osallistavia asioita ole voitu tehdä, Haapasaari kertoo.

Myös vapaa-ajalla nuorten tapaaminen on tärkeää ja yhteisöohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä nuorisotyön kanssa.

– Se, että näkee nuoria myös koulun ulkopuolella, syventää yhteyttä, Haapasaari sanoo.

Laulainen on itsekin Suolahdesta kotoisin ja tuntee paikat ja ihmiset entuudestaan. – Aina on säilynyt tiivis yhteys tänne. Ja Suolahden uusi yhtenäiskoulu tarjoaa kyllä hulppeat puitteet.

– Äänekoskella on muutenkin sellainen positiivinen höyry ja innovatiivinen meininki. Täällä halutaan ottaa asukkaita mukaan yhteiseen tekemiseen, Haapasaari toteaa.

Tuomo Laulainen ja Marjut Haapasaari.

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, 020 632 3000, ville.hartsia@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 4.4.2022

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.