Äänekosken kaupunki satsaa yritysneuvontaan ja haluaapitää alueen yritysten elinvoimaisuutta yllä

”Kehittämismahdollisuudet ovat loputtomat”

Äänekosken kaupunki tarjoaa alueen yrityksillekäytännöllistä ja maksutonta neuvontaa kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin- aina liiketoiminnan perustamisesta, kasvuun ja kehittämiseen,rahoituslaskelmiin, omistajanvaihdokseensekä yrityskauppoihin. Kaupungin yritysneuvojilta voi varata ajan ja tilanteenmukaan yritysneuvojat myös jalkautuvat itse yrityksiin sekä järjestävät ja osallistuvatelinvoimayksikön yritystilaisuuksiin.
Vesa Alakärppä

Vesa Alakärppä on aloittanut Äänekosken kaupunginuutena yritysneuvojana Sanna Kiurun siirryttyä vuoden alusta uuteentyöhönsä. Esa Lehmonen jatkaa toisena, pitkänlinjan yritysneuvojanatuttuun tapaan - ja rimmaavaa Esa ja Vesa -vitsiä on ehdittykin heittää ensimmäistenviikkojen aikana.

Toimintamme tulee olla jatkossakin yrittäjälähtöistä

Vesa Alakärppä tuo uutta tuulahdusta ja tuoretta näkemystäÄänekosken yritysneuvontaan, sillä hänellä on yli 10 vuoden kokemus yrittäjänä jakonsulttina eri toimialoilta, myös kansainvälisiltä markkinoilta Espanjasta jaRuotsista.

– Olen tehnyt työurallani töitä niin pienten, keskisuurtenkuin kansainvälisten suuryhtiöiden kanssa, joten näkökulmani yrityssektoriltaon laaja, sen mahdollisuuksineen ja haasteineen. Yrittäjän kokemuksellaniymmärrän myös aloittavan yrittäjän arkea ja voin hyvin olla siinä tukena, VesaAlakärppä kertoo.

– Monelle yritykselle juuri Ruotsi on luonteva paikkaaloittaa kansainvälistyminen ja se on hyvä ponnahduslauta maailmalle. Jos hommansaa toimimaan siellä, on sillä hyvä mahdollisuus toimia myös muualla.

Alakärpällä on työn ohessa tehty tuore kauppatieteidenmaisterin tutkinto, joka antaa uusinta tieteellistä tietoa ja sitä kautta hyviätyökaluja työhön. Pohjakoulutuksena Alakärpällä on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Äänekoskella on monenlaisia yrityksiä ja yrittäjiä, jakehittämistarpeet ovat hyvin erilaisia. Äänekosken kaupunki haluaa osaltaanpitää alueen yritysten elinvoimaisuutta yllä, kehittää ja turvata sitämahdollisuuksien mukaan. Vesa Alakärppä haluaa kohdata yrittäjiä sekä yhdistääyrittäjiä ja kaupunkia.

– Minun kanssani on helppo tulla toimeen ja haluaisin osaltaniolla yhdistämässä eri toimijoita, Alakärppä sanoo.

Toiminta julkisella sektorilla ei ole niin jäykkää kuin Alakärppäetukäteen ajatteli. Äänekosken kaupungista hän on saanut ensivaikutelmandynaamisena ja nopeatempoisena työpaikkana, jossa asioita tehdään rohkeasti jaoma-aloitteisesti. Yritysneuvojan työssä Alakärppää kiehtookin juuri työn monipuolisuusja loputtomat kehittämismahdollisuudet – mikä parasta, samalla voin koko ajanitse oppia kehittyä.

Alakärpän mukaan kaupungin toiminnan pitää olla aidosti yrittäjäystävällistä.Hän haluaa tehdä ja kehittää toimintaa sen pohjalta, mitä yrittäjät itsetoivovat ja millaisiin yrittäjien tarpeisiin esimerkiksi tilaisuuksia ja infojatarvitaan. Nyt onkin hyvä hetki yhdessä kirkastaa yrityspalvelujen tavoitteitaja toimintaa.

Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet

Lisätietoja:

Yritysneuvoja Vesa Alakärppä, 040 668 1978, vesa.alakarppa@aanekoski.fi

Yritysneuvoja Esa Lehmonen, 040 156 2583, esa.lehmonen@aanekoski.fi

Muokattu 21.2.2023