Äänekosken kaupunki tasapainottaa talouttaan 4,5 miljoonalla eurolla

Yhteisenä tavoitteena on, että säästöt näkyisivät mahdollisimman vähän asukkaiden arjessa

Äänekosken kaupunki suunnittelee ensi vuodelle 4,5 miljoonan euron säästöjä. Päätökset talouden tasapainottamisen toimenpiteistä tekee loppuvuoden aikana kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että vuoden 2024 tulos olisi tasapainossa.

Edessä ovat mittavat säästöt, kun säästötarve on lähes 10 prosenttia kaupungin koko 51 miljoonan euron vuosibudjetista. Talous pitää saada tasapainoon, jotta kaupunki selviää tulevista vuosista.

Pysyviä säästöjä kaupungin toimintaan tarvitaan, koska Äänekosken valtionosuuksiin tulee raju lasku. Valtionosuudet vähenevät jopa 5,3 miljoonaa euroa viime vuoden tasosta. Äänekosken kaupungin valtionosuuksien näin merkittävän laskun aiheutti sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen ja kaupungin sosiaali- ja terveysmenojen erittäin voimakas kasvu vuonna 2022.

Säästöjä etsitään jokaiselta toimialalta

– Yhteisenä tavoitteena on, että säästöt näkyisivät mahdollisimman vähän asukkaiden arjessa, mutta edessä on vaikeitakin päätöksiä. Kaupunki on ryhtynyt säästötoimenpiteisiin heti ja mm. määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista, koulutuksia ja laitehankintoja vähennetään jo tältä vuodelta, kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoo.

Äänekosken luottamushenkilöiden kanssa on käyty talouden tasapainottamisen keinovalikoimaa läpi jo keväästä alkaen ja aiheen tiimoilta on pidetty kaksi erillistä iltakoulua. Säästöjä etsitään jokaiselta toimialalta ja kaikkea toimintaa tehostetaan. Vakauttamissuunnitelmaan ei sisälly henkilöstön irtisanomisia.

Opetus- ja kasvatustoimelle on kaavailtu noin 890 000 euron säästöjä. Minkään koulun sulkemista ei ole suunniteltu. Opetus- ja lapsiryhmiä kuitenkin pyritään yhdistämään mahdollisuuksien mukaan - kuitenkin niin, että luokkien oppilasmäärät pysyvät kohtuullisina. Lapsimäärän vähenemisellä ja ryhmäkokojen muutoksilla voidaan saada noin 400 000 euron säästöt. Lisäksi Äänekosken tarjoamaa vapaaehtoista opetusta vähennetään. Opetuksen ja kasvatuksen säästölistoilla on myös muita pienempiä säästötoimenpiteitä.

Kulttuuri- ja liikuntatoimelle on suunniteltu ensi vuodelle noin 290 000 euron säästöt. Leikkaukset kohdentuvat koko toimialan kalustoon, ulkoliikuntapaikkaverkostoon (mm. luistinradat ja hiihtoladut), yhdistysten toiminta- ja kohdeavustuksiin, kirjaston aineistomäärärahoihin sekä kulttuuritoimen tapahtuma- ja markkinointimäärärahoihin. Uimahallien ja kuntosalien pääsymaksuja on korotettu jo alkusyksystä osana talouden vakauttamisohjelmaa. Lisäksi toimialaan kohdentuu koko kaupunkia ja henkilöstöä koskevia säästötoimenpiteitä.

Elinvoimayksikölle on kaavailtu ensi vuodelle noin 380 000 euron säästöjä. Työllisyyslainsäädäntö muuttuu, mikä aiheuttaa merkittäviä muutoksia työllisyyden hoidossa ja elinvoimayksikössä: esim. palkkatukityöllistämistä tullaan karsimaan kahden vuoden aikana yhteensä 600 000 eurolla. Lisäksi erilaiset yhteistyösopimukset, työpajatoiminta, avustukset ja kuntalisät ovat osittain säästökohteina.

Kaupunkirakennetoimelle on suunniteltu 610 000 euron säästöt. Kaupunki pyrkii myymään kiinteistöjä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa tai jotka ovat tappiollisia. Lisäksi mm. tilojen vuokrahintoja korotetaan, kaukolämmön kulutusta pyritään pienentämään sekä katuvalaistuksen kuluista pyritään säästämään.

Kaupungin investointitasoa kokonaisuutena lasketaan ja suunniteltuja investointihankkeita siirretään tuleville vuosille. Jo käynnissä olevat rakennushankkeet saatetaan loppuun mahdollisuuksien mukaan.

Myös konserniyhtiöt osallistuvat säästötoimenpiteisiin. Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistönhoidon yhteistyölle on kaavailtu 300 000 euron säästöt. Äänekosken Energialle on osoitettu 400 000 euron lisätuottovaatimus.

Toimialakohtaisissa säästötavoitteissa on mukana henkilöstömenoihin suunnitellut 1,1 miljoonan säästöt. Henkilöstö vähenee, kun eläköityvien ja irtisanoutuvien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Tehtävänkuvat ja virantoimituspaikat voivat muuttua. Lisäksi säästöjä saadaan, kun mm. määräaikaisuuksia vähennetään ja henkilöstöetuja, koulutus- ja matkakustannuksia ja kalustohankintoja vähennetään. Myös henkilöstön lomautuksista on keskusteltu. Henkilöstömenoja vähentää myös vuonna 2024 henkilöstösivukulujen pieneneminen noin 0,6 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot vähenevät noin 1,7 miljoonalla eurolla (-4,6 %) vuonna 2024.

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitetyillä kiinteistö- ja tuloveron korotuksilla saataisiin yhteensä noin 1,8 miljoonan euron lisätulot.

Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttäisi kaikkien säästösuunnitelmien ja veronkorotuksien toteuttamista, jollei uusia keinoja säästöille tai lisätuloille löydetä. Äänekosken kaupunginvaltuusto päättää veroista viimeistään 13.11.2023 ja säästötoimenpiteistä 11.12. kokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen, 040 572 3239, matti.tuononen@aanekoski.fi

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, 0400 115 256, tapani.hamalainen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 5.10.2023

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023