Äänekosken vastaanottokeskuksen arki sujuu hyvin uusissa tiloissa

Äänekosken vastaanottokeskuksen muutto Suolahdesta Äänekoskelle syksyn aikana sujui hyvin ja nyt uusissa tiloissa arki sujuu tasaisesti.
Äänekosken kaupungin väkeä kävi tutustumassa vastaanottokeskuksen uusiin toimitiloihin Torikadulla. Kaupungin ja vastaanottokeskuksen yhteistyö on toiminut hyvin ja kuulumiset vaihdetaan säännöllisesti Äänekosken kaupungin Ukrainan kriisin johtoryhmän kokouksissa.

Äänekosken kaupungin väkeä kävi tutustumassa vastaanottokeskuksen uusiin toimitiloihin Torikadulla. Kaupungin ja vastaanottokeskuksen yhteistyö on toiminut hyvin ja kuulumiset vaihdetaan säännöllisesti Äänekosken kaupungin Ukrainan kriisin johtoryhmän kokouksissa.

Suolahdessa asuville vastaanottokeskuksen asiakkaille vuokrattiin asunnot kaupungin omistamalta Ääneseudun Asunnoilta. Asunnot ovat keskustassa, enintään kolmen kilometrin päästä vastaanottokeskuksen uusia toimistotiloja. Suolahdesta toimistotilat muutettiin Äänekosken keskustaan Torikadulle.

Suurin osa vastaanottokeskuksen asiakkaista on ukrainalaisia lapsiperheitä, ja heitä odotetaan myös lisää. Äänekosken vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä uusille asukkaille vapaana noin 30 paikkaa, kun koko kapasiteetti on 300 henkilöä.

Äänekosken vastaanottokeskusta pyörittää Maahanmuuttoviraston alaisena Hemcare Oy, joka on saanut rekrytoitua hyvin työntekijöitä. Joitain rekrytointeja on edelleen käynnissä. Äänekosken vastaanottokeskuksen alaisena toimii myös Laukaan vastaanottokeskus. Hemcare Oy hoitaa myös Pohjoisen Keski-Suomen kuntamalliasiakkaat, eli asiakkaat asuvat kunnissa ja saavat vastaanottokeskuspalvelut Hemcaren kautta.

Kunnat huolehtivat vastaanottokeskuksen lasten ja nuorten varhaiskasvatus- ja opetuspalveluista. Äänekoskella perusopetukseen valmistava opetus on sujunut edelleen hyvin ja lapset ovat oppineet nopeasti suomen kieltä. Nyt muuton jälkeen koulukuljetuksia Suolahdesta Äänekoskelle ei tarvitse enää järjestää. Lapsia on jonkin verran varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, ja päiväkotien lapsiryhmät alkavat olla aika täynnä.

Aikuisten kielikoulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti, mutta vastaanottokeskuksen asiakkaiden työllistyminen on ollut melko hidasta. Uuden lakiesityksen mukaan tilapäisen suojelun asiakkaat siirtyisivät työllisyyspalveluiden osalta kuntien ja kuntakokeilun asiakkaiksi 1.2.2023 alkaen.

Kun tilapäisen suojelun asiakkaat ovat asuneet Suomessa vuoden, he voivat hakea kotikuntaa. Äänekoskella ensimmäiset asiakkaat voivat hakea kotikuntamerkintää ensi keväänä. Tällöin he uusina kuntalaisina pääsevät mm. Kelan tavanomaisten etuuksien piiriin, eivätkä he olisi enää vastaanottokeskuksen asiakkaita.

Äänekosken kaupunki on tarjonnut edelleen vastaanottokeskuksen asiakkaille uimahallin ja museon vapaalippuja. Ukrainalaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tuettu kaupungin lahjoitusvaroin ja Kulttuuriaitasta on saatu tukea taidetyöpajaan, joka toimii myös taideterapiana.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen, 020 632 2010, matti.tuononen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 5.12.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023