Äänekoski mukaan valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työhön

Aleksi Heikkilä hymyilee kaupungintalolla.
– Pääsemme Äänekoskelta seuraamaan aitiopaikalle, kuinka maan parhaat organisaatiot edistävät avointa hallintoa toiminnassaan. Se, että pääsemme työhön mukaan, on hieno tunnustus myös meidän ansiokkaalle strategiatyölle ja valtiovarainministeriö näkee, että myös meillä voi olla aiheesta jotain sanottavaa, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä toteaa.

Heikkilä valittiin Äänekosken kaupungin edustajana valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työryhmään, joka on perustettu avoimen hallinnon edistämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi. Työryhmän tehtävä on toteuttaa käytännössä avoimen hallinnon kansallista toimintaohjelmaa 2023-2027.

– Äänekosken kaupunki haluaa panostaa avoimuuteen ja saavutettavuuteen, mutta emme ole tässä mitenkään valmiita tai täydellisiä. Kaupungin toimintaa halutaan määrätietoisesti kehittää entistä avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan. Haluamme kuulla, keskustella ja osallistaa asukkaitamme aina mahdollisuuksien mukaan, Heikkilä kertoo.

Työryhmään kuuluu edustus kolmesta merkittävästä kunnasta (Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki ja Äänekosken kaupunki) sekä yhdeltä hyvinvointialueelta (Itä-Uudenmaan hyvinvointialue). Lisäksi työryhmään on kutsuttu runsaasti isoja valtakunnallisia organisaatioita, viranomaisia sekä muiden ministeriöiden edustajia. Heikkilän varajäsen työryhmässä on Äänekosken kaupungin viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen. Työryhmän toimikausi on 1.11.2023-30.9.2027.

Hyvää oppia ja vaikutteita

Avoin hallinto on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara. Avoimuus edellyttää hallinnolta läpinäkyvyyttä, eettisyyttä, tilivelvollisuutta ja tiedon saatavuutta. Avoimuus mahdollistaa kansalaisten osallistumisen päätöksentekoon ja tukee demokratian kehittämistä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Kansallisen toimintaohjelman mukaisesti avoimen hallinnon osa-alueet ovat julkisuus, luottamus, viestintä, avoin data, ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta ja hallinto mahdollistajana. Tavoitteena on rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaan. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee vahvistaa vuoropuhelua, edistää ymmärrettävyyttä ja osallisuutta.

– Äänekoskella noudatetaan julkisuuslakia ja julkisuusperiaatteen mukaisia toimintatapoja. Esimerkiksi tietopyyntöihin meillä vastataan määräajassa ja kokousaineistot ovat nähtävillä ja niistä on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Haluamme kuitenkin Äänekoskella strategiamme mukaisesti ponnistella avoimuuden ja saavutettavuuden eteen vielä laajemminkin, Heikkilä sanoo.

Avointa hallintoa edistetään konkreettisten toimenpiteiden avulla.

– Työryhmän kautta saamme varmasti näistä hyvistä käytänteistä meille Äänekoskellekin jotain. Odotankin, että saamme hyviä ideoita ja vaikutteita Äänekosken kaupungille, mutta miksei myös muiden äänekoskelaisten toimijoiden hyödynnettäväksi.

Valtakunnallisen OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) avoimen hallinnon suosituksen mukaisesti avoimen hallinnon työtä tehdään koko julkisella sektorilla kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla.

– Avoimeen hallintoon ja osallisuuteen perustuvaa kaupunkistrategiaa Äänekoski-ilmiötä pääsimme valtiovarainministeriön kutsumana esittelemään aiemmin myös OECD:n väelle. Äänekoski-ilmiö herätti kiinnostusta ja saimme hyvää palautetta, Heikkilä kertoo.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

https://avoinhallinto.fi/

Äänekoski-ilmiö

Uutinen julkaistu , muokattu 19.1.2024 klo 15:40

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.