Äänekosken kaupunki on mukana tukemassa Ukrainaa humanitaarisesti

Venäjän 24.2.2022 aloittama sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja meneillään oleva täysimittainen sota ovat aiheuttaneet suuria inhimillisiä kärsimyksiä Ukrainassa. Äänekosken kaupunki haluaa tukea Ukrainaa ja sen kansalaisia sodasta aiheutuneessa humanitaarisessa kriisissä.

Äänekosken kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 lahjoittaa Suomen UNICEF ry:lle 20 000 euroa humanitaariseen apuun Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi. Lahjoitussumma on noin euron per asukas. Kaupunginvaltuusto myönsi asiaan määrärahan 14.3.2022. Kokouksessa todettiin, että lahjoituksella halutaan auttaa sodassa kärsivää kansaa ja näyttää, että välitämme.

Vuonna 1946 perustetulla Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestöllä UNICEF:llä on laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus sodasta ja sen seurauksista kärsivien lasten auttamisessa. UNICEF auttoi myös Suomen lapsia vuosina 1947-1951. Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä on arviolta jo 2,8 miljoonaa. UNICEF on heidän tukenaan pakomatkan varrella, se on paikan päällä auttamassa ja suojelemassa lapsia sekä lähettää alueelle jatkuvasti lisää avustustarvikkeita.

UNICEF on työskennellyt Ukrainassa 25 vuotta, vuodesta 1997. Hätäaputarvikkeita oli sijoitettu jo ennen sodan leviämistä ympäri maata, jotta apu tavoittaisi maansisäiset pakolaiset. UNICEF on helmikuun lopun jälkeen toimittanut terveydenhuollon tarvikkeita lapsille ja äideille 20 sairaalaan viidellä pahiten kärsineellä alueella.

Viime viikonloppuna Ukrainaan saapui uusi hätäaputoimitus, jossa oli yhteensä 168 tonnia hätäaputarvikkeita: sairaaloissa tarvittavia kirurgisia välineitä, happikonsentraattoreita, synnytyksissä tarvittavaa välineistöä, vesi-, saniteetti- ja hygieniapakkauksia, oppimateriaaleja koululaisille ja varhaiskasvatukseen, talvivaatteita ja huopia. Hätäaputoimitusten lisäksi UNICEFilla on liikkeellä psykososiaalisen tuen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen tiimejä auttamassa traumatisoituneita lapsia ja antamassa kouluopetusta. UNICEF on myös perustanut lastensuojelun hätäpuhelimen ja lapsiystävällisiä tiloja yleisimmille pakoreiteille naapurimaihin, jotta pakolaiset saavat apua ja lapset ja äidit turvallisia tiloja.

Maisemassa sinisiä valoja.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, 040 823 7921, aleksi.heikkila@aanekoski.fi

UNICEF:in vapaaehtoistoiminnan päällikkö Lena Jolkkonen, 043 820 0905, lena.jolkkonen@unicef.fi

Uutinen julkaistu 16.3.2022

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023