Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa

”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

– Myös pienet yritykset ovat meille tärkeitä ja välitämme heistä. Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin, Äänekosken kaupungin työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen sanoo.

nainen istuu tietokone sylissä

”Nyt yksinyrittäjän on järkevää palkata työntekijä”

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen helpottuu jatkossa huomattavasti. Esimerkkilaskelman mukaan, jos uuden työntekijän palkka on 2 200 euroa kuukaudessa, sivukuluineen 2 860 euroa, palkkakuluihin voisi yrittäjä saada ensimmäisenä vuonna enimmillään valtion myöntämää palkkatukea sekä kuntalisää yhteensä jopa 22 000 euroa. Tuen suuruus määräytyy aina työntekijä- ja tilannekohtaisesti.

– Nyt yksinyrittäjän on järkevää palkata työntekijä, jos vain sopiva henkilö löytyy, Hytönen sanoo.

– Meidän työnhakijamme voivat olla nyt myös houkuttelevampia, kun tarjolla on palkkatuen lisäksi kuntalisä, ja meillä on tarjolla osaavaa ja ammattitaitoista väkeä.

Äänekosken kaupungin taloudellinen satsaus työllistämiseen on merkittävä, kun kuntalisään eli Äänekoski-lisään varataan vuosittain noin 162 000 euroa. Se on myös yksi tapa, jolla kaupunki haluaa tukea paikkakunnan yrittäjiä. Kuntalisä on myös myös kustannustehokas ja vaikuttava tukimuoto, jolla voidaan edistää työttömien työllistämistä.

Kuntalisää maksetaan työllistäville yrityksille ja yksinyrittäjille, rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille tietyin reunaehdoin. Esimerkiksi työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko, palkan tulee olla vähintään 1 100 euroa/kuukausi ja lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin. Sekä kuntalisää että palkkatukea voi saada myös oppisopimusopiskelijan työllistämiseen.

Hakeminen on helppoa! Kuntalisää eli Äänekoski-lisää haetaan Äänekosken kaupungin työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella. Hakemus pitää tehdä kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Myös valtion myöntämän palkkatuen hakemiseen saa apua ja neuvoa työllisyyspalvelun tai TE-palvelun kautta sekä tyomarkkinatori.fi -sivustolta.

Lisätietoja:

Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, 040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin kuntalisän hakulomake: https://www.aanekoski.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-tuet-tyonantajalle/Aanekoskilisa.pdf (Huomaathan, että uudet kuntalisän myöntämisperusteet ovat voimassa 1.3.2023 alkaen)

Muokattu 9.2.2023